VIEW ONLINE arrow1
23 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Έχω ένα όνειρο, ότι τα τέσσερα μικρά παιδιά μου θα ζήσουν μια μέρα σ ένα έθνος όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός τους, αλλά από το χαρακτήρα τους.
Martin Luther King
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παύση της αποχής των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς
• Πόσο απέδωσαν οι νέοι φόροι - Μείωση εσόδων από άμεσους φόρους, αύξηση από έμμεσους - Η διακύμανση των φορολογικών εσόδων για τον μήνα Απρίλιο 2017
• Κατά τη σύναψη συμφωνίας «pre-pack» κατόπιν πτώχευσης είναι δυνατή η επίκληση των δικαιωμάτων που έχουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων
• Εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων με αγροτικά εισοδήματα
• Το briefing της ημέρας - Α.Π.Δ. έμμισθων δικηγόρων, φορολογικές δηλώσεις κ.ά. (22.06.2017)
• Σε παραγωγική λειτουργία το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων
Άλλες ειδήσεις
• Υπ. Εργασίας: Διάψευση δημοσιεύματος σχετικά με τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας
• Έκδοση ναυτιλιακών εταιρικών ομολόγων - Σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Στο 35,6% o πληθυσμός της χώρας που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό για το 2016
• ΣτΠ: Επιστροφή σε ασφαλισμένη του Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας
• Αίτημα Λ.Σ.Α. για παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων Πόθεν Έσχες
• 4 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο μέχρι το μήνα Απρίλιο
• Παράταση στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ένταξη στις 120 δόσεις ζητούν οι δικηγόροι
• Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η ΠΟΠΟΚΠ καταδικάζουν απερίφραστα τα κρούσματα διαφθοράς στον Ε.Φ.Κ.Α.
• Ο.Γ.Α.: «Ακατάσχετα τα ποσά των επιδομάτων για την συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων»
• Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Αίτημα παράτασης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
• Διετής παράταση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο ΕΣΠΑ 2014-2020
• Κοινή επιχείρηση για την αποδόμηση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων
• Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Έκδοση βεβαιώσεων του clawback β` εξαμήνου του 2016
• Μελέτη της ΕΚΤ για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
• Ανακοίνωση του Euro Retail Payments Board (‘ERPB’)
• Ε.Λ.Ε.Π.Α.: «Καμιά απόλυση συμβασιούχου στους Δήμους της χώρας»
• Ελλάδα- Έργο ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας
ΔΕΕ- Yπόθεση C‑126/16
Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων – Εξαιρέσεις – Διαδικασία αφερεγγυότητας – pre‑pack – Επιβίωση επιχειρήσεως»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1093903 ΕΞ 2017
Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C344/14 - Μείγματα αμινοξέων για την παρασκευή ειδών διατροφής για παιδιά αλλεργικά στο γάλα - κλάσεις 30.03 και 21.06
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1093949 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1171898ΕΞ 2016/25.11.2016 Α.Υ.Ο. (B΄ 4370) “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21.07.2016 (Β΄ 2375) Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»”
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1095223 ΕΞ 2017
Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. - δασμολογική κατάταξη
Αριθ. Γ5(α)/οικ.42052/2017
Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 34948/09-05-2017 (ΥΟΔΔ 221) απόφασης και αντικατάσταση του άρθρου 15 της με αριθ. πρωτ. οικ. 3457/14-01-2014 (Β’ 64) απόφασης, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»
Σεμινάρια
24
June
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Excel Seminar Of Principles: Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
24
June
 
Transfer Pricing
Εισηγητές : Εισηγητές Global Training
26
June
 
Epsilon Net Training Αθηνα: Το Υφιστάμενο Εργασιακό Πλαίσιο με τις Τελευταίες Αλλαγές (2ημερο)
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
26
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΩΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
June
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
26
June
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ MICROSOFT OFFICE 2010-EXCEL LEVEL 3
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
June
 
Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε DVANCED FINANCIAL MODELING Based on the FAST Modeling Standard
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
June
 
Φορολογικοί Έλεγχοι Πλούτου
Εισηγητές : Δαλιάνης Γεώργιος
28
June
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Όλα τα Έντυπα)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
28
June
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
28
June
 
Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ISBP) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΕ Νο.745
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
29
June
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη : Το Νέο Ασφαλιστικό πλαίσιο και όλες τις αλλαγές σε σχέση με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α
Εισηγητές : Μπούρλος Δημήτρης
03
July
 
PwC`s Academy - Το Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στην καθημερινότητα του Μάνατζερ
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
03
July
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Executive Secretaries & Personal Assistant’s Seminar
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
03
July
 
PwC`s Academy: Πρακτικό σεμινάριο για τις Διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εργασία την Κυριακή κατόπιν αδείας
Άρθρα - Η φορολογία αποθεματικών
Άρθρα - (Upd) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις από φόρο – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)
Άρθρα - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρα - (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
Άρθρα - Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - για το έντυπο Ν
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)
Άρθρα - «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» - Μια πρώτη εποπτική προσέγγιση
Άρθρα - Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος σε χρηματιστηριακές συναλλαγές
Άρθρα - Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©