VIEW ONLINE arrow1
22 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το δικαίωμα να λες τη γνώμη σου δεν συνεπάγεται αυτόματα το δικαίωμα να σε παίρνουν στα σοβαρά.
Hubert Humphrey
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α. εγκύκλιος 28)
• Παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου για τα ανασφάλιστα Ι.Χ.
• Το briefing της ημέρας - Εγκατάσταση POS, αποθεματικά κ.ά. (21.06.2017)
• Ε.Ε.: Νέοι κανόνες διαφάνειας για ενδιάμεσους, όπως φορολογικοί σύμβουλοι, λογιστές, τράπεζες και δικηγόροι, στον τομέα φορολογικού σχεδιασμού
• Λογιστική καταχώριση εσόδου από την διάθεση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών
Άλλες ειδήσεις
• Τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το 2017
• Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Θέρμανση πολυκατοικιών: Ναι στην αυτονομία, όχι στην αυθαιρεσία!»
• Δ.Ε.Η.: Νέο πρόγραμμα παροχής εκπτώσεων
• Μείωση του ELA κατά 0,6 δις
• «Η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι Κοινωνικοί Εταίροι επιλύουν τους γρίφους του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα κόκκινα δάνεια»
• Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: «Αναγκαία η παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογικών δηλώσεων»
• Π.Φ.Σ. - Σχετικά με την κοινοποίηση των σημειωμάτων του claw back β` εξαμήνου 2016
• Κατατέθηκε νέο νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, την κάρτα φιλάθλου, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα θέματα του αθλητισμού
• Μέρος 2ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση
• Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης στην Παγκόσμια Τράπεζα
• Υπ. Οικ.: Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της δέσμευσης για εμπιστοσύνη στις στατιστικές
• Αποτελέσματα ελέγχου υπόθεσης διαφθοράς στο Περιφερειακό υποκατάστημα Μαγνησίας του ΕΦΚΑ στον Βόλο
• Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Απεργούμε - απέχουμε από την «αξιολόγηση» των νόμων 4369/2016 και 4473/2017
• Η ΣΤΥΛ. Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ επέλεξε την Data Communication για την υλοποίηση της λύσης Microsoft Dynamics NAV – InnovΕra ERP
• Ε.Λ.Ε.Π.Α.: «Όχι στις νέες απολύσεις στη Deloitte»
• Διακοπή διαδικτυακών υπηρεσιών στο κτίριο της ΓΓΕΠΚ την Πέμπτη 22/6/2017
• ΔΕΕ - Ο υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, κάτοχος ενιαίας άδειας εργασίας σε κράτος μέλος, δικαιούται κατά κανόνα τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται για τους υπηκόους αυτού του κράτους
• Το IASB προτείνει τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 1170/2017
Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2972/2017
Μεταφορά φορολογικής κατοικίας - Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - Υπόθεση C‑444/16
Μέθοδος λογιστικής καταχωρίσεως κατά την οποία εταιρία που έχει εκδώσει δικαίωμα προαιρέσεως επί μετοχών καταχωρίζει στα λογιστικά της βιβλία ως έσοδο το τίμημα της διαθέσεως αυτού του δικαιώματος προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσεως κατά την οποία ασκείται το εν λόγω δικαίωμα προαιρέσεως ή κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του.
Αριθ. πρωτ.: 2/42310/0004/2017
Τροποποίηση της αριθ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως ισχύει
Αρ. πρωτ.: 69239/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»
Κ.Υ.Α. αριθμ. 3113.11/43730/2017
Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων
Αριθμ. οικ. 2/40456/ΔΛΔ/2017
Έκδοση απόφασης για την εξίσωση λογαριασμών υπολόγων, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52)
Αριθ. πράξης Διοικητή ΤτΕ 2678/2017
Υποβολή τριμηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τους Τραπεζικούς Ομίλους στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους διακρατούν για ίδιο λογαριασμό
Αριθμ. πράξης Διοικητή ΤτΕ 2677/2017
Υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου σε μηνιαία βάση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017
Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β`4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας»
Αριθμ. πρωτ.: 2/47645/0004
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.
Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ10034/25671/764/2017
Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2017
Aρ. πρωτ.: 146507
Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα
Σεμινάρια
23
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW
Εισηγητές : Σεραφείμ Κώστας
23
June
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS) - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
23
June
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονικη: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
23
June
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Εισηγητές : Γιαννόπουλος Χρήστος
23
June
 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE. Ανάλυση Ισολογισμών Και επεξήγηση Αριθμοδεικτών (ratios)
Εισηγητές : Αλτιπαρμάκης Χρήστος
24
June
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Excel Seminar Of Principles: Τεχνικές Χειρισμού Φύλλων Εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
24
June
 
Transfer Pricing
Εισηγητές : Εισηγητές Global Training
26
June
 
Epsilon Net Training Αθηνα: Το Υφιστάμενο Εργασιακό Πλαίσιο με τις Τελευταίες Αλλαγές (2ημερο)
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
26
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΩΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
June
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
26
June
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ MICROSOFT OFFICE 2010-EXCEL LEVEL 3
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
June
 
Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε DVANCED FINANCIAL MODELING Based on the FAST Modeling Standard
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
26
June
 
Φορολογικοί Έλεγχοι Πλούτου
Εισηγητές : Δαλιάνης Γεώργιος
28
June
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Βήμα – Βήμα η Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων (Όλα τα Έντυπα)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
28
June
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©