VIEW ONLINE arrow1
21 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν όλοι απεχθάνονται κάτι, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Αν σε όλους αρέσει κάτι, πάλι θα πρέπει να το εξετάσουμε.
Κομφούκιος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Η εγκατάσταση μηχανημάτος POS δεν είναι μονόδρομος
• Το briefing της ημέρας - Υπερωρίες στο «ΕΡΓΑΝΗ», ανασφάλιστα οχήματα κ.ά. (20.06.2017)
• Εξετάζεται παράταση στην πληρωμή του παραβόλου για τα ανασφάλιστα οχήματα
• Αποδεκτή έγινε η ΝΣΚ 100/17 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μερισμάτων, που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας
• Παράταση δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες
Άλλες ειδήσεις
• Ε.Ε.Α.: «Αναζητούνται λύσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα»
• Γ.Σ.Ε.Ε. - Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: «Κυριακή κλειστά! Δεν ψωνίζω - Δε δουλεύω!»
• Θ. Μητράκος: «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν σε πληροφοριακά συστήματα, στην ενίσχυση των δομών και στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού»
• Δ. Παπαδημητρίου στο Bloomberg: «Απομένουν 24 παρεμβάσεις στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων - Εφαρμόσαμε τις εργαλειοθήκες 1, 2, 3 του ΟΟΣΑ»
• Κ. Κόλλιας για ανασφάλιστα: «Σε δόσεις και αναλογικό το πρόστιμο»
• Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο για το διορισμό τους - Απόδοση των εισπραττομένων από τα άμισθα υποθηκοφυλακεία αναλογικών δικαιωμάτων στο Δημόσιο
• Ο.Ε.Ε.: «Απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης για την κίνηση-παρωδία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.»
• Πίνακας συμμετεχόντων στο σεμινάριο του Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/17) και διαμεσολάβηση στην επίλυση διαφορών» - ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή τόπου διεξαγωγής
• Επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. και Ν.Π.
• Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο των Συντονιστών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
• Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων - Διεξαγωγή πλειστηριασμών κατοικιών για ποσό επισπευδόμενης απαίτησης (ποσό εγγραφής κατάσχεσης) ίσο ή πάνω από 300.000 ευρώ
• Eurostat: Δομή του δημόσιου χρέους στις χώρες της Ε.Ε. - Το 80% του ελληνικού χρέους αποτελείται από δάνεια
• Νέο διαδικτυακό εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
• Ενίσχυση 468.000 ευρώ στο Δήμο Λέσβου
• Παρουσιάσεις σεμιναρίου: «Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της Ε.Ε.»
• Η SoftOne παρουσιάζει τη λύση ECOS E-Statement
• Γ. Δραγασάκης: «Δημόσιο χαρακτήρα θα έχει η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα»
• Συνάντηση Α. Χαρίτση με τον κ. Jørn Gjelstad και εκπροσώπους νορβηγικών επιχειρήσεων
• Πρόσκληση για συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Καταναλωτική Νομοθεσία
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Η φορολογία αποθεματικών

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1087/2017
Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων, που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας - Κοινοποίηση της αριθ. 100/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
ΠΟΛ.1082/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-χαλαζόπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΠΟΛ.1081/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 26 και 27.11.2016 στο Δήμο Ζακύνθου της Π.Ε. Ζακύνθου
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1093905 ΕΞ 2017
Απόφαση ΔΕΕ στην υπόθεση C499/14 - Ερμηνεία του όρου «συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» για την εφαρμογή του γενικού κανόνα 3β) του Δασμολογίου
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228 ΕΞ 2017
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24 παρ. 4 και 5, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Η φορολογία αποθεματικών
Άρθρα - (Upd) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις από φόρο – Πρακτική εφαρμογή
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Πόθεν έσχες. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ. ν.3213/2003) και οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ. άρθ. 229 ν.4281/2014)
Άρθρα - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρα - (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
Άρθρα - Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - για το έντυπο Ν
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)
Άρθρα - «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» - Μια πρώτη εποπτική προσέγγιση
Άρθρα - Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος σε χρηματιστηριακές συναλλαγές
Άρθρα - Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο
Άρθρα - Ουδείς Ακων Κληρονόμος - Αποδοχή με ευεργέτημα απογραφής - Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς. Ανάλυση, παραδείγματα και δυνατότητες των κληρονόμων
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©