VIEW ONLINE arrow1
15 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.
Οδυσσέας Ελύτης
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ε.Φ.Κ.Α.: Όλες οι λεπτομέρειες για την παράλληλη ασφάλιση και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών με παραδείγματα
• Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων η προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο
• Π. Σκουρλέτης: «Σε 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς Δήμους - Θα προβλέπεται ακόμα και η διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων»
• Η ενοικίαση σπιτιού μέσω Airbnb
• Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους της Λέσβου
• Δικαιούχοι επιστροφής φόρου εισοδήματος - Εκδόθηκε η πρώτη ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωμής μέσω τραπεζών
Άλλες ειδήσεις
• Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Επιβολή πρόσθετων τελών σε επιχειρήσεις με υπαιτιότητα των υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Φ.Κ.Α.
• Ανάρτηση δόσεων ρύθμισης ν. 4305/2014 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου» Ο.Α.Ε.Ε.
• Αύξηση των ακάλυπτων επιταγών το μήνα Μάιο
• Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»
• ΣΕΒ: «Η βελτίωση της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης κρίσιμος παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων»
• Δυνατότητα ένταξης, μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας 55 έως 67 ετών σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών
• ΔΕΕ - Τα αμιγώς φυτικά προϊόντα δεν μπορούν, καταρχήν, να διατίθενται στην αγορά με ονομασίες όπως «γάλα», «κρέμα γάλακτος», «βούτυρο», «τυρί» ή «γιαούρτι»
• ΔΕΕ - Η διάθεση στο κοινό και η διαχείριση πλατφόρμας διαδικτυακής ανταλλαγής προστατευόμενων έργων, όπως είναι η πλατφόρμα «The Pirate Bay», μπορεί να συνιστά προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού.
• Πλαστικές σακούλες: Η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να μειώσει την κατανάλωση και να εφαρμόσει τους κανόνες της Ε.Ε.
• Επίσκεψη της Επιτρόπου της Ε.Ε. κ. Corina Crețu στην Ελλάδα
• Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαΐου 2017
• Eurostat: 1,0% η ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του έτους
• Παρέμβαση κ. Ρ. Αντωνοπούλου σε συνέδριο του ΟΟΣΑ για την απασχόληση στο Βερολίνο
• Επιστολή Ε.Σ.Ε.Ε. προς τα αρμόδια Υπουργεία για λήψη άμεσων μέτρων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στην Μυτιλήνη
• Συμφωνία WIN-WIN για τα πνευματικά δικαιώματα μεταξύ ΚΕΕΕ και «Αυτοδιαχείρισης»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
ΠΟΛ.1085/2017
Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017
Παράλληλη ασφάλιση κατ` εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: 2/46492/0026/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 80/2016 από τους Δήμους
Αριθμ. 2/35374/ΔΠΔΑ
Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ` αυτούς, σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016)
Αριθ. πρωτ.: 2/45897/0026/2017
Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν. 4270/2014
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Τ01/652/35/2017
Θέματα σχετικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων επικουρικής σύνταξης
Αριθμ. ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017
Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
Άρθρα - Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρα - (Upd) Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος και διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Σωματείων
Άρθρα - Χρόνος υποβολής ανακλητικής Φ. Δήλωσης και χρόνος παραγραφής δικαιώματος
(Upd) Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - για το έντυπο Ν
Εγχειρίδιο - απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2017)
Άρθρα - «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» - Μια πρώτη εποπτική προσέγγιση
Άρθρα - Ο «αχρείαστος» «Πίνακας Κ» και η «περιπέτεια» της τοποθέτησης των «Λογιστικών αναμορφώσεων» στα φορολογικά έντυπα
Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων - σε φορολογικά θέματα (Μάιος 2017)
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος σε χρηματιστηριακές συναλλαγές
Άρθρα - Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο
Άρθρα - Ουδείς Ακων Κληρονόμος - Αποδοχή με ευεργέτημα απογραφής - Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς. Ανάλυση, παραδείγματα και δυνατότητες των κληρονόμων
Άρθρα - Ο χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Άρθρα - Μερική απασχόληση - Προσωρινή πρόσθετη απασχόληση
Άρθρα - Φορολογία αγροτών - Ορισμένα «φλέγοντα» ζητήματα
Άρθρα - Εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα των κατοίκων εξωτερικού
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©