VIEW ONLINE arrow1
14 - 06 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αγαπούμε πάντα αυτούς που μας θαυμάζουν και δεν αγαπούμε πάντα αυτούς που θαυμάζουμε.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οδηγίες για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας - Παραδείγματα
• Μη επιβολή προστίμων στις προαιρετικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ
• Η νέα διαδικασία για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των δημοσίων δαπανών
• Το briefing της ημέρας - Εξαίρεση της χρήσης POS, αγροτικά εισοδήματα, επισφαλείς απαιτήσεις κ.ά. (13.06.2017)
• Περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ. - Διευκρινιστική εγκύκλιος του Οργανισμού - Παραδείγματα
Άλλες ειδήσεις
• Συμμετοχή της Έφης Αχτσιόγλου στις εργασίες της 106ης Συνόδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Γενεύη, σήμερα Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017
• Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2020 της Α.Α.Δ.Ε.
• Λειτουργία ενότητας της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για θέματα MiFID II/MiFIR
• Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2016
• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη των logistics και το σχέδιο κατανομής των πρόσθετων πόρων του ΕΣΠΑ στο «μενού» του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.
• Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.: Αίτημα παράτασης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 31 Ιουλίου 2017
• Παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2016 ζητά από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων
• Εξαιρούνται από το «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» προβληματικές επιχειρήσεις
• Ανάσα για πολλές επιχειρήσεις φέρνουν τα νέα δεδομένα για τις επισφαλείς προβλέψεις και τις διαγραφές απαιτήσεων
• Αποτελέσματα ελέγχου υπόθεσης διαφθοράς στο Περιφερειακό υποκατάστημα Αχαΐας του Ε.Φ.Κ.Α. στην Πάτρα
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 38857/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων
ΠΟΛ.1083/2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ
ΠΟΛ.1084/2017
Παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Η φορολογία των αποθεματικών από sale and lease back
Αριθμ. 46904 οικ./2017
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη «Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων»
Αριθμ. 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ 738/2017
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014
Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1085366/ΕΞ 2017
Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 26303/1483/2017
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α` 24), όπως ισχύει
15
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017
περισσότερα
16
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
15
June
 
PwC Training Services: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
15
June
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός και Παγκόσμιο Εισόδημα
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
15
June
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
16
June
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Diploma in IFR (DipIFR) ACCA
Εισηγητές : Κιρεμιτζιάν Αντρανίκ
16
June
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS)- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
16
June
 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
17
June
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη : ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRANSFER PRICING)
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
17
June
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Εισηγητές : Μελάς Χρήστος
17
June
 
Νεανική Επιτειρηματικότητα και Καινοτομία Διαγείριση Συγγρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020
Εισηγητές : Γάκης Βασίλειος
18
June
 
Νεανική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Διαγείριση Συγγρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020
Εισηγητές : Γάκης Βασίλειος
19
June
 
Epsilon Net Training Αθήνα: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
19
June
 
Epsilon Net Training Αθήνα : Το Νέο Ασφαλιστικό πλαίσιο και όλες τις αλλαγές σε σχέση με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α
Εισηγητές : Μπούρλος Δημήτρης
19
June
 
Ευεπιχειρείν: ΕΜΜΕΣΕΣ Τεχνικές Ελέγχου – Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο και οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
19
June
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
19
June
 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • Πρακτικές συμβουλές οργάνωσης & προετοιμασίας ελέγχου από το ΣΕΠΕ προς αποφυγή παρεμβάσεων & κυρώσεων • Παράδειγμα ON-LINE ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων στο ΣΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©