VIEW ONLINE arrow1
18 - 05 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται.»
Πλούταρχος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Από το 2019 η μείωση του συντελεστή στο 26 τοις εκατό για τις επιχειρήσεις
• Καταργείται η ειδική έκπτωση φόρου και για τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς
• Β. Αποστόλου: «Σύντομα θα υπάρξει παρέμβαση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του κρασιού»
Άλλες ειδήσεις
• Ε.Λ.Ε.Π.Α.: Κάλεσμα σε συλλαλητήριο
• Ε.Φ.Κ.Α.: «Η συνολική εισπραξιμότητα κινείται εντός των προϋπολογιζόμενων στόχων»
• Τροπολογία - Επιχορηγούμενοι φορείς και σχετικές επιχορηγήσεις από τον ΛΑΕΚ
• Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.: Τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών εισοδημάτων 2017
• Μείωση του ELA κατά 1,2 δις
• Το Ευρ. Κοινοβούλιο απορρίπτει εκ νέου τη μαύρη λίστα των κρατών που θεωρούνται επικίνδυνες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. αποφάσισε στοχευμένη δράση κατά των υποθέσεων Ε.Φ.Κ.Α.-Ε.Ο.Π.Π.Υ. από 22/5/2017 έως και 6/6/2017
• Η Κομισιόν προειδοποιεί για δεύτερη φορά την Ελλάδα σχετικά με κανόνες για τις καθυστερήσεις πληρωμών
• Ο.Ε.Ε.: 29ο τεύχος του Newsletter
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 324/2017
Η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας πρέπει να γίνεται εντός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, να αποβλέπει δε στην εξυπηρέτηση του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού για τον οποίο θεσπίσθηκε. Διαφορετικά, η άσκησή του είναι καταχρηστική και ως τέτοια είναι παράνομη και δεν παράγει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: οικ. 23932/ 2017
Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Αριθ. πρωτ.: 1112/ 2017
Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 11317/3547/ 2017
Καθορισμός υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ
Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 35996
Συμπληρωματική δημόσια πρόσκληση 6/2017 για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
Σεμινάρια
19
May
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΕ-ΕΠΕ- ΙΚΕ) (ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’)-Ε3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Ν.4172/13) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ (Ν.3842/10) Φορολογικό Έτος 2016
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
19
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS) - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
19
May
 
Epsilon Net Training WEBINAR: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
19
May
 
Epsilon Training Θεσσαλονίκη Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.
Εισηγητές : Ιωαννίδης Τάσος
19
May
 
Epsilon Net Training Χανιά : FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
19
May
 
Οικονομοτεχνική Seminars Α.Ε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
20
May
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in IFRS by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) UK
Εισηγητές : Ψαράς Άγγελος
20
May
 
Epsilon Net Training Webinar: Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Εισηγητές : Δασκαλάκης Παντελής
20
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Έλεγχος – Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Εισηγητές : Γιαννόπουλος Χρήστος
20
May
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in Corporate Finance (CF)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
20
May
 
Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου - Αξιολόγηση Κινδύνων και Υλοποίηση Στρατηγικών
Εισηγητές : Αναγνωστοπούλου Ευγενία
22
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
22
May
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
22
May
 
Epsilon Net Training WEBINAR- Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Συμπλήρωση των Νέων Εντύπων
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
22
May
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Συμπλήρωση των Νέων Εντύπων
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©