VIEW ONLINE arrow1
10 - 05 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι κομψοί λόγοι και η προσεγμένη εμφάνιση σπάνια συμβαδίζουν με την αρετή.
Κομφούκιος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. - Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με τις νέες ρυθμίσεις
• Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»
• Το briefing της ημέρας - Ασφαλιστικές εισφορές ελ. επαγγελματιών, δραστηριότητες «στενά συνδεόμενες» με την κύρια παροχή εκπαιδεύσεως κ.ά. (09.05.2017)
• Έως και 28% η αύξηση των εισφορών με το νέο τρόπο υπολογισμού από το 2019 και μετά
Άλλες ειδήσεις
• Ε.Ε.Α.: «Αντί να λυθεί το πρόβλημα των Ταμείων, μεθοδεύεται η καταστροφή των ελεύθερων επαγγελματιών»
• Ι.Σ.Α.: «Καμία εξασφάλιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών πριν την 31.12.2012»
• Ε.Λ.Ε.Π.Α.: «17 Μαΐου απεργούμε»
• Εργαστήρια ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
• Συνάντηση της ΠΟΕΕ-ΥΤΕ με τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
• ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. - Όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση
• ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ): Χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων 2016
• Διαγωνισμός από την Α.Α.Δ.Ε. για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου μηχανισμού για τη διαχείριση των οφειλών και την αυτοματοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων
• Νομοσχέδιο που ξεμπλοκάρει υποθέσεις φοροδιαφυγής ή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος - Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις
• Ο.Ε.Ε.: «Ολοκληρωτική εξόντωση των ελ. επαγγελματιών οι αλλαγές στις εισφορές»
• Ανακοίνωση ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το νέο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών
• Γ. Χριστόπουλος: Σε Κομοτηνή, Καβάλα και Ξανθή για επίκαιρα φορολογικά σεμινάρια 10 - 11 και 12/05/2017
• Τρεις μήνες λειτουργίας συμπληρώνει η ιστοσελίδα kathimerinotita.gov.gr
• Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: «24ωρη Γενική Απεργία στις 17 του Μάη»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1069/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ23/οικ.20171/1040/ 2017
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη
ΠΟΛ.1073/2017
Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. πρωτ.: A 25559-1617-17
Δικαίωμα χρήσης πινακίδων ΔΟΚ από επιχειρήσεις
ΣτΕ 687/2016
Απαλλαγή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών. Ευθύνη αγοράστριας για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που είχε παραλάβει χωρίς Φ.Π.Α. με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
Άρειος Πάγος 40/2017
Συνυπολογισμός πρόσθετων αμοιβών στον υπολογισμό Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδόματος αδείας και αποδοχών αδείας
Αριθμ. 44201/ΕΥΘΥ 317/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 69131/ΕΥΘΥ624/ 22.06.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ` αριθμ. 43491/ΔΙ0Ε789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β/29.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ Β` 1451), όπως ισχύει
Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 254/3/ 2017
Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β΄ 3528) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β΄ 328) όμοια, με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 66/ 2017
Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενης πράξης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 73/ 2017
Απόρριψη αιτήματος Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, ως καθολικής διαδόχου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, για αναστολή καταβολής του ποσοστού 50% του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού Οριστικών Πράξεων Επιβολής Προστίμου
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 60/ 2017
Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 72/ 2017
Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
11
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
12
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δήλωσης μετάταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς ή μεταβολής και επανένταξης στο ειδικό καθεστώς
περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μαΐου 2016 - Απριλίου 2017 1,2% 1,6% 5 oς 2017
Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017 1,3% 1,7% 4 oς 2017
Μαρτίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017 1,0% 1,3% 3 oς 2017
Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 0,9% 1,2% 2 oς 2017
Ιανουαρίου 2016 - Δεκεμβρίου 2016 0,0% 0,0% 1 oς 2017
Περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©