VIEW ONLINE arrow1
8 - 05 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η επιτυχία είναι να προχωράς από αποτυχία σε αποτυχία, χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου.
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.
• Έρχονται νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ελ. επαγγελματιών από το 2018
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Η άλλη πλευρά της «Βουλγαρίας»
• Το briefing της ημέρας - Λίστες φοροδιαφυγής, ΜΥΦ, υποβολή δηλώσεων κ.ά. (05.05.2017)
• ΣτΕ: Παραγωγικές οι δαπάνες για φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας, αγορά δώρων και έξοδα δεξιώσεων, ψυχαγωγίας - Έννοια των εξόδων διαχείρισης
• Η χορήγηση Α.Φ.Μ. γίνεται στους νόμιμα διαμένοντες στη χώρα
• Θα καθυστερήσει η ηλεκτρονική υποβολή ένταξης στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ - Τι εισέπραξε το Δημόσιο από τις φορολογικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4321/2015 το 2016
Άλλες ειδήσεις
• Εγκατάσταση φωτοβολταΐκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση
• Κυριότερα σημεία ομιλίας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., Γ. Πιτσιλή, στη διεθνή ημερίδα της Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογουμένου»
• Επίσημα εγκαίνια για το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας την Τετάρτη 10/05
• Μειώθηκαν τα επιτόκια στα δάνεια το μήνα Μάρτιο - Αμετάβλητα στις καταθέσεις Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2017
• Επ. Κεφαλαιαγοράς: Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα CFDs, FOREX και τα άλλα κερδοσκοπικά επενδυτικά προϊόντα
• Εντός Μαΐου οι αιτήσεις για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», 2017-2018
• Ε.Σ.Ε.Ε.: «Μεγάλη η ανταπόκριση της αγοράς και των καταναλωτών στο κλείσιμο των καταστημάτων την Κυριακή της 7ης Μαΐου»
• Ποιες επιχειρήσεις αρνούνται να λειτουργήσουν την Κυριακή 7 Μαΐου
• Συνάντηση της Υπ. Τουρισμού Έλενας Κουντουρά με τον ωκεανογράφο και ερευνητή Fabien Cousteau για τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών στην Ελλάδα
• Πάνω από 250 εκατ. ευρώ εκτιμά η Δ.Ε.Η. το κόστος των ρευματοκλοπών
• Περίπου 370.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και σήμερα
• Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για παράταση υποβολής διόρθωσης αποκλίσεων συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών (ΜΥΦ) 2016
• Ποσό Φ.Π.Α. που ανεγράφη σε εκδοθέν τιμολόγιο και απεδόθη στο Δημόσιο, ανεξάρτητα από το εάν είχε εισπραχθεί ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν ήταν επιστρεπτέος ως αχρεωστήτως καταβληθείς
• Υπουργείο Εργασίας: Στοιχεία Απασχόλησης Ιουλίου 2016
• Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1819/2015
Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως νοούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχειρήσεως, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, εν όψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στην διεύρυνση των εργασιών της επιχειρήσεως και στην αύξηση του εισοδήματος της, ανεξαρτήτως αν καταβάλλονται οικειοθελώς, δεν επιτρέπεται δε στην φορολογική αρχή και στα διοικητικά δικαστήρια να ελέγχουν την σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 1729/1913 σκ. 6, ΣτΕ 3118/1991). Διάφορα έξοδα (αγορές εφημερίδων σωματείου, λουλουδιών κ.λπ.), φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας, αγορά δώρων και έξοδα δεξιώσεων, ψυχαγωγίας που καταβλήθηκαν οικειοθελώς από την εταιρεία, είναι παραγωγικές και ορθά αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση, δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές αφορούν το προσωπικό της εταιρείας και η καταβολή τους απέβλεψε την τόνωση της έφεσης του προσωπικού για παραγωγική εργασία, ενώ οι υπόλοιπες καταβλήθηκαν μέσα στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Άρθρα
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών
ΠΟΛ.1072/2017
Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας - Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΚ - Υπόθεση C‑593/14
Ελευθερία εγκαταστάσεως – Φορολογική νομοθεσία περί υποκεφαλαιοποιήσεως θυγατρικών εταιριών – Συνυπολογισμός στα φορολογητέα κέρδη δανείστριας εταιρίας των τόκων των δανείων τους οποίους κατέβαλε εγκατεστημένη στην αλλοδαπή θυγατρική δανειολήπτρια εταιρία – Φορολογική απαλλαγή των τόκων τους οποίους κατέβαλε εγκατεστημένη στην ημεδαπή θυγατρική δανειολήπτρια εταιρία– Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ των κρατών μελών – Ανάγκη αποτροπής του κινδύνου φοροαποφυγής
Άρειος Πάγος 272/2017
Δικαίωμα του εργαζομένου να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια εργασία, εκτός αν η εξαίρεση από την αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη ως συνέπεια συνδρομής ειδικού και σοβαρού, κατ’ αντικειμενική κρίση, λόγου, τον οποίο προτείνει και αποδεικνύει ο εργοδότης
ΣτΕ 773/2016
Ποσό Φ.Π.Α. που ανεγράφη σε εκδοθέν τιμολόγιο και απεδόθη στο Δημόσιο, ανεξάρτητα από το εάν είχε εισπραχθεί ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν ήταν επιστρεπτέος ως αχρεωστήτως καταβληθείς
Αρ. πρωτ.: οικ 30631/ 2016
Δυνατότητα τμηματικής νομιμοποίησης και τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής
Αρ. πρωτ.: οικ. 21028/ 2017
Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 96 ΕΞ 20.1.2017
Τέλος επιτηδεύματος
Αρ. πρωτ.: 734/49511/ 2017
Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο καταβολής του μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 και 2017 και ως προς τη διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με την κατανομή και μίσθωση των βοσκήσιμων γαιών
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/17/662550
Στοιχεία απασχόλησης: Ιούλιος 2016
Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/Φ1/ οικ. 175067/ 2017
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
Αριθμ. Φ. ΕΦΚΑ/ 15778/Δ9/ 5011 /2017
Παράταση προθεσμιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Αριθμ. Φ. 21250/ 18242/Δ9/ 5746/ 2017
Παράταση προθεσμιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
Αριθ. πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1067616 ΕΞ 2017
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Α.Δ.Ε. Απριλίου 2017
09
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
10
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών
Άρθρα - (Upd) Προθεσμίες υποβολής Ε9 και κληρονομιαία ακίνητα
Άρθρα - Η σύμβαση και τα μυστικά της (Μέρος 1)
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Δήλωση Ε9 - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Απρίλιος 2017)
(Upd) Άρθρα - Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρα - Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Έκπτωση τόκων τραπεζικού δανείου μητρικής εταιρίας για χρηματοδότηση αυξήσεων κεφαλαίου θυγατρικών της εταιριών
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 2017
Άρθρα - Αγροτική ανάπτυξη. Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και τράπεζας γης
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τι ισχύει για την αργία της Μεγάλης Παρασκευής
Άρθρα - Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016)
Άρθρα - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών
Άρθρα - Το πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, ενισχυμένο με πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φ.Π.Α. - Κατ’ αναλογία έκπτωση (pro-rata) του φόρου εισροών στην περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων
Άρθρα - Δώρο Πάσχα - Περίπτωση μερικής απασχόλησης - Κυρώσεις μη καταβολής του Δώρου
Άρθρα - (Upd) Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
Άρθρα - Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
Άρθρα - Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©