VIEW ONLINE arrow1
5 - 05 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι πιστωτές έχουν καλύτερη μνήμη από τους οφειλέτες.
Βενιαμίν Φραγκλίνος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. η επιτροπή για τη ρύθμιση οφειλών των πτωχών και των υπό εξυγίανση οφειλετών, του νόμου «Κατρούγκαλου»
• 80 από τα 555 εκ. ευρώ έχουν εισπραχθεί από τις λίστες φοροδιαφυγής και τις offshore εταρίες
• Το briefing της ημέρας - Κεφάλαιο που απαιτείται για μετατροπή ατομικής επιχ. σε Ι.Κ.Ε., δημοσίευση του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων κ.ά. (04.05.2017)
• Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. - Εφαρμογή του ν. 2166/93
• Μεγάλος όγκος οφειλών εντάχθηκε στο Κ.Ε.Α.Ο. μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017
• Στα 9,5 δις περίπου τα φορολογικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους
Άλλες ειδήσεις
• Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ σε σώμα
• Β. Αποστόλου: «Έχουν προκηρυχθεί μέτρα ύψους 1,68 δις ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους 2017 θα φτάσουν τα 3 δις ευρώ»
• Τ.Ε.Ε.: «Αναποτελεσματικός ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση»
• 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης του Αναπτυξιακού Συμβουλίου
• «Η Ε.Σ.Ε.Ε. αναμένει καθολική συμμετοχή των εμπόρων στο κλείσιμο των καταστημάτων της 7ης Μαΐου»
• Στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων
• ΔΕΚ: Η υποχρέωση δήλωσης μετρητών αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η Επιτροπή παρουσιάζει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
• Ενημέρωση από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά σχετικά με τα κοινωνικά επιδόματα
• Ένα μήνα λειτουργίας συμπλήρωσε η εφαρμογή «infogov»
• Θεμελίωση συνεργασίας ΥΠΑΑΤ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
• Έλεγχος και βεβαίωση παραβάσεων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στις οποίες διεξάγονται παράνομα τυχερά παίγνια
• ΣΕΒ: «Πλεονάσματα 3,5% έως το 2022: Το κάρο μπροστά από το άλογο»
• Το Ευρ. .Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για προνομιακό συντελεστή φόρου κληρονομίας για τις κληροδοσίες υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης ή του ΕΟΧ
• Επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο από την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. το Σάββατο 06/05
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΚ - Υπόθεση C‑98/16 - Καταδίκη Ελλάδος
Κληρονομικό δίκαιο – Κληροδοσίες υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών – Εφαρμογή προνομιακού συντελεστή στους οργανισμούς που υπάρχουν ή συνιστώνται νομίμως στην Ελλάδα, καθώς και σε αντίστοιχους αλλοδαπούς οργανισμούς με τον όρο της αμοιβαιότητας – Διαφορετική μεταχείριση – Περιορισμός – Δικαιολόγηση»
Κ.Υ.Α. αριθμ.: οικ. 21779/ 2017
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει
Αριθμ. 151274/2016/0092/ 2017
Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1065216 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β`478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - (Upd) Προθεσμίες υποβολής Ε9 και κληρονομιαία ακίνητα
Άρθρα - Η σύμβαση και τα μυστικά της (Μέρος 1)
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Δήλωση Ε9 - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Απρίλιος 2017)
(Upd) Άρθρα - Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρα - Η εκτύπωση των βεβαιώσεων για το φορολογικό έτος 2016
Άρθρα - Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
Άρθρα - Έκπτωση τόκων τραπεζικού δανείου μητρικής εταιρίας για χρηματοδότηση αυξήσεων κεφαλαίου θυγατρικών της εταιριών
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) 2017
Άρθρα - Αγροτική ανάπτυξη. Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και τράπεζας γης
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τι ισχύει για την αργία της Μεγάλης Παρασκευής
Άρθρα - Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016)
Άρθρα - Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών
Άρθρα - Το πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, ενισχυμένο με πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φ.Π.Α. - Κατ’ αναλογία έκπτωση (pro-rata) του φόρου εισροών στην περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων
Άρθρα - Δώρο Πάσχα - Περίπτωση μερικής απασχόλησης - Κυρώσεις μη καταβολής του Δώρου
Άρθρα - (Upd) Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
Άρθρα - Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
Άρθρα - Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©