VIEW ONLINE arrow1
27 - 04 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Θα σε θυμούνται για τους κανόνες που παραβαίνεις.
Douglas McArthur
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά - Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων
• Πότε ξεκινά η τριετής παραγραφή για το τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων που βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013
• Νέα παράταση στην υποβολή Α.Π.Δ. ορισμένων κατηγοριών πρέπει να δώσει η διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. Τι λήγει αύριο 28.4.2017
• Από τον Σεπτέμβριο του 2018 επιστρέφουν δύο βασικές αρχές των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων - Επιδότηση των εισφορών για τα «μπλοκάκια»
• Το briefing της ημέρας - Εισφορές Μαρτίου, μισθοί αλλοδαπής, Πρωτομαγιά κ.ά. (26.04.2017)
• Πληρωμή υπολοίπων δόσεων δικαιούχων της Α’ φάσης (30 Δήμων) Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
• Ανάρτηση ειδοποιητήριων και παράταση πληρωμής εισφορών Μαρτίου μη μισθωτών έως την Παρασκευή 12.5.2017
Άλλες ειδήσεις
• Ο Ντάισελμπλουμ δηλώνει πεπεισμένος για την επίτευξη συμφωνίας πριν τα τέλη Μαΐου
• Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών: Όχι άλλη κωλυσιεργία στο νέο αυτό θεσμό!»
• Αυξημένες κατά 31,2% το 2016 οι αναφορές που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή
• Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
• Την Τρίτη 2 Μαΐου ξεκινά η λειτουργία δύο νέων Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
• Απασχόληση: Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
• ΔΕΚ: Είναι δυνατό να συνιστά προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού η πώληση συσκευής ανάγνωσης πολυμέσων, η οποία καθιστά δυνατή τη δωρεάν και εύκολη προβολή, σε οθόνη τηλεοράσεως, ταινιών παρανόμως διαθέσιμων στο διαδίκτυο
• Τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για τους εργαζομένους στα καταστήματα Καλογήρου - Φ και Κ Λεμονής ΑΕΒΕ
• Νέα έκδοση προτύπου του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
• Β. Κορκίδης: «Οποιοσδήποτε νόμος απελευθερώσει τις Κυριακές θα είναι εξ ορισμού αντισυνταγματικός»
• Θέση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για τη λειτουργία των καταστημάτων για Κυριακές
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1068/2017
Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1065/2017
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών
ΔΕΚ - Υπόθεση C-527/15
Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Παρουσίαση στο κοινό – Έννοια – Πώληση διατάξεως αναγνώσεως πολυμέσων – Πρόσθετα (add‑ons) – Δημοσιοποίηση έργων χωρίς την άδεια του δικαιούχου – Πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους μεταδόσεως σε συνεχή ροή (streaming) – Άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 5 – Δικαίωμα αναπαραγωγής – Εξαιρέσεις και περιορισμοί – Νόμιμη χρήση»
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1057704 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ-663) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α` 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)»
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1062338 ΕΞ 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
Αριθμ. 44207/ΕΥΘΥ 315/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμό 69137/ΕΥΘΥ 628/22-06-2015 (ΦΕΚ 1451 Β/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ` αριθ. 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008 (ΦΕΚ Β/333/29.2.2008) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει»
Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 250/2/ 2017
Τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».», όπως ισχύει
28
Apr
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Μαρτίου
Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017 και καταβολή εισφορών για τους εργοδότες που απασχολούν ΜΟΝΟ δικηγόρους με έμμισθη εντολή
Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 καταβολή εισφορών για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π)
περισσότερα
29
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©