VIEW ONLINE arrow1
21 - 04 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Δίνω χιλιάδες στρέμματα θάλασσα για ένα μονάχα στρέμμα άγονης γης.»
Γουίλιαμ Σαίξπηρ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Χρήση της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
• Υπ. Εργασίας: «Οι διαδικασίες συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017»
• Το briefing της ημέρας - Συνταξιοδότηση αγροτών, βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2016, Ε.Φ.Α. κ.ά. (20.04.2017)
• Από το 2025 η περικοπή της σύνταξης για τους αγρότες που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
• Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back
Άλλες ειδήσεις
• Δελτίο τύπου του Υπ. Εργασίας για την εγκύκλιο των συνταξιούχων και ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α.
• Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κατ` εφαρμογή του ν. 3068/2002 - Συνέπειες ακύρωσης ταμειακής βεβαίωσης με δικαστική απόφαση αναφορικά με ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτων
• ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3,9% του Α.Ε.Π. το πρωτογενές πλεόνασμα για το έτος 2016
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017: Τι έχει ψηφίσει, τι απομένει να γίνει
• Επιστολή κ. Β. Αλεξανδρή προς τον κ. Αν. Πετρόπουλο για τον παράνομο υπολογισμό των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα του 2015 και την επαπειλούμενη καθυστέρηση επανυπολογισμού τους, βάσει των εισοδημάτων του 2016
• Δ.Ε.Η.: «Καμία αύξηση δεν έχει γίνει στα τιμολόγια από το 2014 και μετά»
• Ο.Ι.Υ.Ε.: «Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία»
• ΣΕΒ - «Μερική απασχόληση: Ανάγκα και θεοί πείθονται!»
• Ανάρτηση δόσεων ρύθμισης ν. 4305/2014 στον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου Ο.Α.Ε.Ε.
• Υπ. Οικονομίας: Απάντηση στον Σ.Β.Θ.Κ.Ε. με θέμα «τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016»
• «Ανοιχτή γραμμή» καταγγελιών για τους αναπτυξιακούς νόμους
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2891 ΕΞ 20.01.2017
Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2755 ΕΞ 16.12.2016
Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αρ. πρωτ.: Φ. 10034/ 18282/ 566/ 2017
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017
Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
Αρ. πρωτ.: 153400/956/ 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2915 ΕΞ 20.01.2017
Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2894 ΕΞ 20.01.2017
Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2869 ΕΞ 16.12.2016
Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2822 ΕΞ 16.12.2016
Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2819 ΕΞ 16.12.2016
Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2745 ΕΞ 16.12.2016
Τήρηση Ε.Λ.Π. από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1058811 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της με αριθμό 334/2014 Γνωμοδότησης του Α` Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής κατ` εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3068/2002. Συνέπειες ακύρωσης ταμειακής βεβαίωσης με δικαστική απόφαση αναφορικά με ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτων
Σεμινάρια
22
April
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΕXCEL Advance Seminar: Προχωρημένες τεχνικές χειρισμού φύλλων εργασίας
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
22
April
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, ΦΠΑ Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα έως Ν.4446/2016
Εισηγητές : Ρουσάκη Αννα
22
April
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά
Εισηγητές : Δημητρόπουλος Δημήτριος
22
April
 
Λ.Σ.Α.: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π. ΚΑΙ Ν.Π.
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
22
April
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ν 4387/2016
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
24
April
 
PwC Training Services - Κοστολόγηση στην πράξη με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)
Εισηγητές : Κριαράς Ευστάθιος
24
April
 
PwC Training Services: Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
24
April
 
Epsilon Training Θεσσαλονίκη: Advanced Microsoft Office
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
24
April
 
UNION & AMPELIOTIS SEMINARS - OΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ
Εισηγητές : Μπούρλος Δημήτρης
24
April
 
Epsilon Net Training Aθήνα: Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
24
April
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS A.E ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ N.4387/12.05.2016 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
24
April
 
Ε.Φ.Κ.Α. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ 1.1.2017 (Ν. 4387/16 & Ν. 4416/16)  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εισηγητές : Ρωμανιάς Γεώργιος
24
April
 
Epsilon Net Training Θέσσαλονίκη : Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
24
April
 
Φορολογία εισοδήματος και Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2016
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
24
April
 
Κόκκινα Δάνεια και Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Εισηγητές : Κουρμούσης Φώτης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©