VIEW ONLINE arrow1
18 - 04 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η σκοτεινότερη ώρα είναι πριν την αυγή.
Thomas Fuller
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
• Το σχόλιο της Δευτέρας και τα Πασχαλινά αυγά
• Τα επαγγέλματα που υποχρεούνται σε απόκτηση POS. Υπεγράφη η απόφαση
• Οι δαπάνες βελτιώσεων που πραγματοποίησε ο μισθωτής, όταν προβλέπεται στην σύμβαση να βαρύνουν τον εκμισθωτή, αποτελούν προκαταβολή έναντι μισθωμάτων
• Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής τους
• Μετά τον Σεπτέμβριο ο συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών των ελ. επαγγελματιών με βάση το εισόδημα του 2016 - Διακήρυξη διαγωνισμών για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ και για την παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ Μητρώων ΕΦΚΑ από την ΗΔΙΚΑ
• Διευκρινίσεις για τη συλλογή αποδείξεων τον τρόπο εξόφλησης και τη διατήρηση του αφορολογήτου (μείωση φόρου) στο φορολογικό έτος 2017
• Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
Άλλες ειδήσεις
• Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Στο ΦΕΚ η απόφαση για τον Κανονισμό υποχρέωσης της ενεργειακής απόδοσης
• Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017
• «Το Πάσχα δεν έφερε την Ανάσταση της αγοράς: μια πρώτη αποτίμηση του πασχαλινού τζίρου από την ΕΣΕΕ»
• ΔΕΚ - Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων - Αναγνώριση προϋπηρεσίας
• ΕΣΠΑ: Η πρώτη απόφαση ένταξης 699 επιχειρηματικών σχεδίων αυτοαπασχολούμενων
• Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4467/2017 με τροποποιήσεις σε φορολογικές διατάξεις. Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται
• ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αύξηση 11,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο 2017 έναντι μείωσης 9,5% του αντίστοιχου δείκτη Φεβρουαρίου 2016
• Ο.Γ.Α.: Δελτίο τύπου σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του εντύπου Α21
• Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.: Δελτίο τύπου σχετικά με τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
• Τι δήλωσαν οι Ελληνες φορολογούμενοι το 2016 - Αναλυτικοί πίνακες.
• Το ΣτΕ αποφασίζει για τα πρόστιμα στην αδήλωτη απασχόληση
• Πληρωμή αποζημίωσης ύψους 17.537.860,65 € από τον ΕΛΓΑ
• Διαθέσιμη η εφαρμογή για τα έντυπα Α21 (Αιτήσεις χορήγησης οικογενειακού επιδόματος)
• Ε.Φ.Κ.Α.: «Μια απαραίτητη υπενθύμιση για μια αναγκαία εξήγηση»
• Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Παράταση υποβολής και αποστολής των δικαιολογητικών, για υποβολές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΚ - Υπόθεση C‑336/15
Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων – Συλλογικές συμβάσεις που είναι εφαρμοστέες επί του διαδόχου και επί του μεταβιβάσαντος – Συμπληρωματικές προθεσμίες προειδοποιήσεως που παρέχονται στους απολυόμενους εργαζομένους – Συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας στον μεταβιβάσαντα»
Άρθρα
Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
ΣτΕ 435/2017
Προσαύξηση περιουσίας. Υπόθεση κρινόμενη με βάση τα σκεπτικά της ΣτΕ 884/2016 - Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδία για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Οι διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 1) και 21 (παρ. 1) της Σύμβασης δεν εφαρμόζονται επί εισοδημάτων άγνωστης πηγής/προέλευσης, η ερμηνεία δε αυτή συνάδει και με το σκοπό της Σύμβασης περί αποτροπής της φοροδιαφυγής ως προς τους φόρους εισοδήματος.
Αριθμ. 16072/310
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΕ - Yπόθεση C‑275/15
Πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες – Έννοια του όρου καλωδιακές – Διαδικτυακή αναμετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων – Live streaming»
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1056442 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της οικείας Γενικής Διεύθυνσης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 20/ 2017
Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης
ΠΟΛ.1061/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
Αριθμ. 562
Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων στις Περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 114 του ν. 4446/2016
Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1057030 ΕΞ 2017
Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3983/Π.Ε./Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως 22ας Ιανουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
ΠΟΛ.1062/2017
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β`145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
Αριθμ. 152149/1472
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ` εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του»
Αριθ. πρωτ.: Σ48/34
Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016
ΠΟΛ.1063/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ` αριθμ. 3161/31.01.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253Β`/02.02.2017) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τροποποίησε την οικ. 20622/17.06.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1198Β`/23.06.2015) για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/5842Π.Ε./Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, από την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου 2016 στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
Αριθμ. 16079/Δ9.5106
Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά
Αριθμ. οικ. 15380 /2017
Συμπλήρωση της με αριθμό 23443/7.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/5885/Π.Ε./Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 21ης Απριλίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1052542 ΕΞ
Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 38826/02.02.2017 και 38889/02.02.2017 ΦΕΚ 393Β΄/10.02.2017 και παροχή σχετικών οδηγιών
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©