VIEW ONLINE arrow1
10 - 04 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ό,τι αξίζει να το κάνεις, αξίζει τον κόπο να ζητήσεις από κάποιον άλλο να το κάνει.
Ambrose Bierce
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Το σχόλιο της Δευτέρας - «Άνοιξε και δεν άνοιξε, η εφαρμογή»
• Νέες διευκρινίσεις για τα «μπλοκάκια»
• Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α.
• Πινακίδες για την υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων pos - Κατεβάστε τις δωρεάν και αναρτήστε τις στο χώρο σας
Άλλες ειδήσεις
• ΣΛΝΑ - Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων μόνο από Λογιστές
• Διασχίζοντας τα Καυδιανά δίκρανα
• Τη Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017 θα χορηγηθεί ως προκαταβολή, το 50% της πρώτης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων του Α’ τριμήνου του έτους 2017
• Ειδική Γραμματεία σχετικά με την κοινωνική ένταξη των Ρομά
• Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Κατατέθηκε στη Βουλή.
• Τσακαλώτος: Αυτό είναι το πακέτο των αντίμετρων - Η συμφωνία περιέχει συμβιβασμούς αλλά και πράγματα που στενοχωρούν τον ελληνικό λαό.
• «Δεν συμπεριλαμβάνει αυθαίρετα ερωτήματα η πλατφόρμα υποβολής της αίτησης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
• ΔΕΚ- `Εκπτωση ΦΠΑ για υπηρεσίες που παρέχονται άνευ ανταλλάγματος απευθείας προς τρίτο για την εξυπηρέτηση ίδιων σκοπών αυτού
• Σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
• ΔΕΚ - Προστασία των συμφερόντων των μετόχων της μειοψηφίας σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς εξαγοράς - Εθνικοί κανόνες που επιτρέπουν στην εποπτική αρχή να προσαρμόζει την προσφερόμενη τιμή στο πλαίσιο της προτάσεως εξαγοράς – Σύμπραξη μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φ.Π.Α. - Κατ’ αναλογία έκπτωση (pro-rata) του φόρου εισροών στην περίπτωση είσπραξης επιχορηγήσεων
ΠΟΛ.1057/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013
Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 17002/739/ 2017
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016
ΠΟΛ.1049/2017
Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος
Αιτιολογική έκθεση Σχέδιο νόμου
«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Το πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, ενισχυμένο με πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας - ΣΟΛ Α.Ε.
Υπόθεση C‑679/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 25ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση – Γένεση τελωνειακής οφειλής κατόπιν παράτυπης εισαγωγής εμπορευμάτων – Έννοια του οφειλέτη –Υπάλληλος νομικού προσώπου που φέρει την ευθύνη για την παράτυπη εισαγωγή – Προσδιορισμός δόλου ή πρόδηλης αμέλειας»
Αριθμ. 3153/195
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ.Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης
Υπόθεση C-365/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 18ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο – Επιστροφή εισαγωγικών δασμών – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 (τελωνειακός κώδικας) – Άρθρο 241, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση – Υποχρέωση κράτους μέλους να προβλέπει την καταβολή τόκων υπερημερίας, ακόμη και σε περίπτωση μη εγέρσεως αξιώσεως επιστροφής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων»
Υπόθεση C‑679/15
Γένεση τελωνειακής οφειλής κατόπιν παράτυπης εισαγωγής εμπορευμάτων – Έννοια του οφειλέτη –Υπάλληλος νομικού προσώπου που φέρει την ευθύνη για την παράτυπη εισαγωγή – Προσδιορισμός δόλου ή πρόδηλης αμέλειας
ΣτΕ 1542/2016
Διενέργεια ελέγχου - Τυπική πλημμέλεια του φύλλου ελέγχο. - Εγκύκλιος δεν μπορεί να τροποποιήσει την εν λόγω διάταξη νόμου
ΠΟΛ.1055/2017
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί απαλλαγής της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από τέλη χαρτοσήμου
Αριθ. 40350/5.4.2017
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/31.7.2014 (Β΄ 2090) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©