VIEW ONLINE arrow1
5 - 04 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι αυθεντικές τραγωδίες στη ζωή δεν είναι οι συγκρούσεις μεταξύ σωστού και λάθους, είναι οι συγκρούσεις μεταξύ δύο σωστών.
Friedrich Hegel
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4465/2017 με αρκετές τροποποιήσεις σε φορολογικές διατάξεις. `Aμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται
• Το briefing της ημέρας - Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ., έκδοση εταιρικών μεριδίων Ι.Κ.Ε. υπέρ το άρτιο κ.ά. (04.04.2017)
• On line σεμινάριο για τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Α.Ε.-Ε.Π.Ε.
• Έκπτωση φόρου οικοδομικής επιχείρησης για δηλούμενα έσοδα από πώληση οικοδομών πριν την ολοκλήρωση της ανέγερσής τους από τον καταλογισθέντα φόρο της χρήσης που αυτές ολοκληρώνονται
Άλλες ειδήσεις
• Γ.Σ.Ε.Ε.: Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα - online εφαρμογή
• Φοροδοξίες: 4,6 δις ευρώ θα διατεθούν μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
• Υπ. Εργασίας: «Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής παροχής σε περιορισμένο αριθμό βουλευτών οφείλεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία - Τα χρήματα έχουν επιστραφεί»
• Η αίτηση εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας και Ην. Βασιλείου
• Ε.Φ.Κ.Α.: Στο 64% η ταμειακή εισπραξιμότητα από τις πληρωμές εισφορών του Ιανουαρίου
• Έκλεισε και τυπικά το ΕΣΠΑ 2007-2013 Πρώτη η Ελλάδα σε απορρόφηση σε όλη την Ευρώπη
• Δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους μισθούς που λαμβάνουν από το NATO οι υπάλληλοι του NATO, που είναι Έλληνες υπήκοοι ή φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και υπάγονται στις κατηγορίες «διεθνές προσωπικό» του Οργανισμού της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού και «πολιτικό προσωπικό» συμμαχικού Στρατηγείου
• Μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό: 6 δισ. ευρώ για απασχόληση, ανάπτυξη και μετανάστευση
• Η πορεία των εξαγωγών την τελευταία πενταετία και οι κινήσεις του υπουργείου οικονομίας για την τόνωσή τους
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1044/2017
Αίτηση Εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΦΔ) μεταξύ Ελλάδας και Ην. Βασιλείου
4465/2017
Νόμος 4465 Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 30/2017
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ν. 3986/2011 – Υπαγωγή ή μη στην υποχρέωση καταβολής, των Ελλήνων πολιτών και των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που υπάγονται στο «διεθνές» και στο «πολιτικό» προσωπικό του ΝΑΤΟ
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 59/2017
Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών
Αριθμ. 3493/37001/30.3.2017
Καθορισμός αποζημιώσεων των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
Αριθμ. 593/37447/31.3.2017
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση - εμπορία και - ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020.
06
Apr
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
07
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής εισφορών για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών ελλήνων φορολογούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Upd) Άρθρα - Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου
Άρθρα - Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
Άρθρα - Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
Άρθρα - Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς καταλογισμό φόρων και προστίμων
Άρθρα - Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών
Άρθρα - Νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 01.01.2016 - ΣΟΛ Α.Ε.
(Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε.Φ.Κ.Α. - Μη μισθωτοί
Άρθρα - Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Πρόβλεψη πτώχευσης με τη χρήση του μοντέλου Altman Z-Score. Η περίπτωση του κλάδου των επιχειρήσεων super market στην Ελλάδα
Άρθρα - Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου σε ποσά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Άρθρα - Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
Άρθρα - Χωρίς φορολογική επιβάρυνση η διαγραφή τραπεζικών δανειακών οφειλών
Άρθρα (Ενημερωμένο) - Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Άρθρα - Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άγνωστης προέλευσης προσαύξηση περιουσίας και επιβολή προστίμων περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
Άρθρα - Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017
Άρθρα - Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια
Άρθρα - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος στις «λίστες» για τα οικονομικά έτη 2001 έως και 2007
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©