VIEW ONLINE arrow1
30 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Μουσική κατά το δείπνο είναι προσβολή, τόσο για το μάγειρα, όσο και για τον βιολονίστα.
G. K. Chesterton
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2017
• Νέο νομοσχέδιο για την αλιεία προωθεί το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Την Παρασκευή 7/4 η καταβολή του Δώρου Πάσχα 2017 από τον Ο.Α.Ε.Δ.
• Γ. Πιτσιλής: «Ετοιμάζονται οι οδηγίες για τον έλεγχο των εταιρειών που μετέφεραν πλασματικά την έδρα τους σε γειτονικές χώρες»
• Το briefing της ημέρας - Ειδοποιητήρια Ε.Φ.Κ.Α. Φεβρουαρίου, μέτρα για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία κ.ά. (29.03.2017)
Άλλες ειδήσεις
• Την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων για το 2016 συζήτησαν ο Υπ. Δικαιοσύνης Σ. Κοντονής με τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.
• «Η Ε.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει με υπόμνημα προς όλους τους βουλευτές ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτελεί τη τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και μικρομεσαίους της αγοράς»
• Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο κληρονόμο
• Α. Χαρίτσης: «Στηρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων»
• Συμμετοχή της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Επιστολή του Ε.Ε.Α. για παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών (ΜΥΦ) 2016
• Απονομή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης - Δελτίο τύπου Ε.Φ.Κ.Α.
• Περισσότερες από 40.000 συντάξεις εκδόθηκαν και καταβλήθηκαν το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Φ.Κ.Α.
• Αλλαγές στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη κ.ά. με τροπολογία που κατατέθηκε
• Ηλεκτρονικές αγορές και επίλυση διαφορών: 24.000 καταναλωτές έλυσαν online τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με Eshops
• Έκθεση UNICEF: Μισό εκατομμύριο παιδιά στη χώρα ζουν σε φτωχές οικογένειες - Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος την Πέμπτη 6 Απριλίου
• Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας Athens Science Festival
• Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργοποίηση της διαδικασίας Brexit
• Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων στην Αθήνα για την περίοδο του Πάσχα 2017
• Γιώργος Χριστόπουλος και Κώστας Νιφορόπουλος: Στη Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο
• Το Ο.Ε.Ε. για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης
• Πρόκληση ηθικής βλάβης από παράλειψη οργάνων δικαστικής λειτουργίας
• Μέχρι το τέλος του εξαμήνου η ολοκλήρωση εγκατάστασης των Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ)
• Μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας τραπεζών η περαιτέρω προστασία της πρώτης κατοικίας των Ατόμων με Αναπηρία
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. 2242.10-1.1/22323/2017
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Πάσχα 2017

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 308/2017
Καταγγελία σύμβασης Δικηγόρου. Πταίσμα και ελαφρά αμέλεια εργοδότη για άκυρη καταγγελία - Μαχητό τεκμήριο
ΣτΕ 248/2017
Έγκυρη ματαίωση διοικητικής επίλυσης διαφοράς επί απουσίας φορολογούμενου και έναρξη προθεσμίας για άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής – απόδειξη ισχυρισμών με δημόσια έγγραφα. Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων (άρθρο 171 παρ. 1 και 3) εν όψει του δικαιώματος σε παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (άρθρ. 20 παρ. 1 Συντ., 6 ΕΣΔΑ) : προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειες από την απουσία του αιτούντος, επιβάλλεται να έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του πριν από εύλογο χρόνο και με τρόπο πρόσφορο η ημερομηνία συζητήσεως της αιτήσεώς του τούτο δε να αποδεικνύεται κατά τρόπο που να μην καταλείπει αμφιβολίες (όπως, με τη σύνταξη επί της αιτήσεως σχετικής πράξεως ορισμού ημέρας συζητήσεως, προσυπογεγραμμένη από το φορολογούμενο ή με ανακοίνωση της ημερομηνίας αυτής με έγγραφο κοινοποιούμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 57-67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας - ήδη άρθρα 47-57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας)
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1048477 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/03-03-2017 Απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»
31
Mar
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών περιόδου 2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Παράταση)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου (Παράταση)
Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκων, δικαιωμάτων και μερισμάτων που κατεβλήθησαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Ιανουάριος)
Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Ιανουάριο)
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Φεβρουαρίου
Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α` και γ` της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α`) (Περιόδου Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιανουαρίου)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Ιανουαρίου
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)
Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)
Διαβίβαση στοιχείων από από ιδιωτικά θεραπευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
Διαβίβαση στοιχείων από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
Διαβίβαση στοιχείων από εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
Διαβίβαση στοιχείων από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015
Διαβίβαση στοιχείων από από εταιρείες ύδρευσης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
περισσότερα
01
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
31
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS)- Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
31
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
31
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Managerial Accounting & Costing (MAC) Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
31
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards (IFRS) - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
31
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
31
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Managerial Accounting & Costing (MAC) Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
31
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονικη: Εξειδικευση στα Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα (Ε.Λ.Π.)
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
31
March
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Λογιστικές & Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης 2016 – Οι Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
31
March
 
Epsilon Net Training WEBINAR: FINANCIAL ACCOUNTING (FA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
31
March
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : VALUE-BASED MARKETING Στρατηγικές για Ανάπτυξη & Δημιουργία Αξίας
Εισηγητές : Ζερίτης Γεώργιος
31
March
 
ABPM - Ποιοτική Τηλεφωνική Επικοινωνία
Εισηγητές : Κριτσωτάκις Ιωάννης
01
April
 
Ασφαλιστικά Θέματα
Εισηγητές : ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
01
April
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
01
April
 
ΣΟΛΝΘ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
01
April
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εισηγητές : Ταμπακούδης Ιωάννης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©