VIEW ONLINE arrow1
29 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Εγκρατής: ένας αδύναμος άνθρωπος που υποκύπτει στον πειρασμό να αρνηθεί στον εαυτό του μια ηδονή.
Ambrose Bierce
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Κωδικοποιήθηκε το αρχείο του κόμβου με το νέο νόμο 4461/2017
• Η απόφαση για τη γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών
• On line σεμινάριο για τη φορολογία των αγροτών
• Θα αναρτηθούν ξανά τα ειδοποιητήρια του Ε.Φ.Κ.Α. για τις ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου 2017
Άλλες ειδήσεις
• ΥΠΕΝ: «Ωριμότερη η περίπτωση του πετρελαϊκού κοιτάσματος στο Κατάκολο»
• Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Λακωνίας: Αίτημα για παράταση της ΠΟΛ 1032/2016
• Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων
• Συνάντηση μεταξύ της ΕΛΤΕ και των Πρόεδρων των Επιτροπών Ελέγχου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
• Γ.Σ.Ε.Ε.: «Οχι στο ξεπούλημα της Δ.Ε.Η. - Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό»
• Η Βρετανία ενεργοποίησε το άρθρο 50 για την αποχώρησή της από την Ε.Ε.
• Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Αίτημα για παράταση του χρόνου υποβολής Α.Π.Δ.
• Tεχνική υποστήριξη σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (FATCA, CRS, DAC2)
• Το Δίκτυο Συνεργασίας Παρέμβασης Λογιστών-Φοροτεχνικών καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 3 Απριλίου 2017
• Γ. Στουρνάρας: «Στρατηγικός κακοπληρωτής μία στις έξι επιχειρήσεις - Τα μη μη εξυπηρετούμενα δάνεια δυσκολεύουν τον δανεισμό των επιχειρήσεων από τις τράπεζες»
• Δ.Σ.Α.: Επαναφορά αιτήματος για παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 2016 ως τις 30/6/2017
• Ε. Αχτσιόγλου: Αποκλεισμός από το δημόσιο χρήμα επιχειρήσεων με σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
• Εξώδικο του Ι.Σ.Α. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ληξιπρόθεσμες οφειλές ετών 2010-2011-2012
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθμ. οικ. 32790/ 392/Φ.15/ 2017
Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
Κ.Υ.Α. αριθμ. Α1/οικ. 18764/670/ 2017
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1046499 ΕΞ 2017
Διευκρινίσεις επί της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ.Ο.Δ. Γ 4005550 ΕΞ 2017
Ρύθμιση ειδικών ζητημάτων που απορρέουν μετά την κατάργηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε)
Αριθ. πρωτ.: 2585/ 2017
Σχετικά με αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης από τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων
30
Mar
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
31
Mar
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών περιόδου 2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Παράταση)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου (Παράταση)
Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκων, δικαιωμάτων και μερισμάτων που κατεβλήθησαν από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Ιανουάριος)
Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά το μήνα Ιανουάριο)
Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Φεβρουαρίου
Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α` και γ` της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α`) (Περιόδου Ιανουαρίου)
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιανουαρίου)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Ιανουαρίου
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)
Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)
Διαβίβαση στοιχείων από από ιδιωτικά θεραπευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
Διαβίβαση στοιχείων από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
Διαβίβαση στοιχείων από εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
Διαβίβαση στοιχείων από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2015
Διαβίβαση στοιχείων από από εταιρείες ύδρευσης προς την ΓΓΠΣ για την χρήση 2016
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©