VIEW ONLINE arrow1
28 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται.
George Herbert
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Η εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. για τα μπλοκάκια - Υποβολή Α.Π.Δ., κωδικοί δραστηριότητας και πακέτα κάλυψης
• Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα «μπλοκάκια» - Οδηγίες χρήσης
• Τροπολογία - Τι αλλάζει στις διατάξεις για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών. Πρόστιμα αντί λουκέτων σε ορισμένες περιπτώσεις
• Το briefing της ημέρας - Παροχή σε είδος οχημάτων, ασφαλιστικές εισφορές στην παράλληλη ασφάλιση, οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ν κ.ά. (27.03.2017)
• Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
• Κωδικοί που χρήζουν προσοχής στο έντυπο Ν 2016
Άλλες ειδήσεις
• Τα συμπεράσματα της έρευνας για τη Χαρτογράφηση των Αναγκών των ελληνικών υφιστάμενων και υπό σύσταση Start-up επιχειρήσεων
• Η ΕΚΤ καλωσορίζει τον διάλογο με μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με τη διαφάνεια
• Διακοπή παροχής ηλεκτρονικής κατάθεσης - ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων την Τετάρτη 29/3
• Σ. Φάμελλος: «Να επιταχύνουν οι Δήμοι την αποστολή ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες»
• Το πρόγραμμα διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις για το 2017
• Αποχή των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς αύριο, Τετάρτη 29/03
• Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων
• Κατατέθηκε η πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση: Απλή αναλογική, κατάργηση ασυλίας, διακριτότητα κράτους και εκκλησίας
• Απολογισμός της ΕΚΤ αναφορικά με την εποπτική της δραστηριότητα για το 2016
• Γ. Στουρνάρας: «Κίνδυνος εκτροχιασμού αν δεν κλείσει άμεσα η αξιολόγηση - Από πού θα έρθει η ανάπτυξη»
• To Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 2017-2020
• Γ.Σ.Ε.Ε.: «Επιχείρηση συνενοχής και μετάθεσης ευθυνών από τον Πρωθυπουργό»
• Δ. Παπαδημητρίου: «Το ΔΝΤ ζητά το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γενικά προτείνει! - Ο σχεδιασμός των μεταρρυθμίσεων για την ελληνική οικονομία ήταν σε σημαντικό βαθμό εσφαλμένος»
• Η πρόωρη αγροτική συνταξιοδότηση φορολογείται ή είναι αφορολόγητη;
• Συμμετοχή της Υπ. Εργασίας Έ. Αχτσιόγλου στο Συνέδριο «Κρίση - Μεταρρυθμίσεις - Ανάπτυξη» που διοργανώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΠΟΛ.1047/2017
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016
ΠΟΛ.1036/2017
Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-4/16 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα)
της 2ας Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Περιβάλλον – Οδηγία 2009/28/EK – Άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α – Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές – Υδροηλεκτρική ενέργεια – Έννοια – Ενέργεια παραγόμενη σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ευρισκόμενο στον τόπο απορρίψεως των λυμάτων άλλης μονάδας παραγωγής»
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και παροχή οδηγιών
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1046682 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ 2016/28.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1046682 ΕΞ 2017
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1097103 ΕΞ2016/28-06-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙ4Η-3Α9) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών τριών (3) Τριμελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την λεπτομερή καταγραφή και επαναξιολόγηση των υποθέσεων της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που εκκρεμούν
Αριθ. πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017
Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1046636 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση της υπ. αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/22.2.2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα» (ΦΕΚ 538/Β)
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1046666 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των τμημάτων της «Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης»
Κ.Υ.Α. αριθ. 6199/267/ 2017
Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις
Αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.19569/ 2017
Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α΄) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α ν.2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α’)]
ΠΟΛ.1048/2017
Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε με προσύμφωνο για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με αυτοσύμβαση
Αρθρα μελέτες
(Upd) Άρθρα - Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου
Άρθρα - Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
Άρθρα - Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
Άρθρα - Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς καταλογισμό φόρων και προστίμων
Άρθρα - Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών
Άρθρα - Νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 01.01.2016 - ΣΟΛ Α.Ε.
(Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε.Φ.Κ.Α. - Μη μισθωτοί
Άρθρα - Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Πρόβλεψη πτώχευσης με τη χρήση του μοντέλου Altman Z-Score. Η περίπτωση του κλάδου των επιχειρήσεων super market στην Ελλάδα
Άρθρα - Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
Άρθρα - Χωρίς φορολογική επιβάρυνση η διαγραφή τραπεζικών δανειακών οφειλών
Άρθρα (Ενημερωμένο) - Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Άρθρα - Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άγνωστης προέλευσης προσαύξηση περιουσίας και επιβολή προστίμων περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
Άρθρα - Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017
Άρθρα - Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια
Άρθρα - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος στις «λίστες» για τα οικονομικά έτη 2001 έως και 2007
(Upd) Εγχειρίδιο - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©