VIEW ONLINE arrow1
20 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Συνήθως οι άνθρωποι καβγαδίζουν επειδή δεν έχουν την ικανότητα να επιχειρηματολογούν.
G. K. Chesterton
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Κατευθύνσεις της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
• Διευκρινίσεις του Υπ. Εργασίας για τις συντάξεις των αιρετών
• Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο sepenet.gr
• Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Ανακοίνωση σχετικά με τους κωδικούς Taxisnet
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Ο Ε.Φ.Κ.Α. και το survivor
• Η συνταγματικότητα των συνεχών παρατάσεων της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων θα κριθεί στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε.
• «Δεν θα πληρώσουν διπλές εισφορές τα μπλοκάκια. Την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα και τα πακέτα κάλυψης εισφορών για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους»
• Πλήρης οδηγός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 - Εντελώς δωρεάν
Άλλες ειδήσεις
• Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών και αυτήν την Τετάρτη 22/03
• Ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
• Σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη από σήμερα το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων των απευθείας αναθέσεων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις μελέτες
• Αύξηση 13,43% στους επιδοτούμενους ανέργους τον Φεβρουάριο - Στατιστικά στοιχεία ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.
• Ανάρτηση δόσεων ρύθμισης ν. 4305/2014 στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου Ο.Α.Ε.Ε.»
• Αδιέξοδα με διέξοδο
• Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση»: Λουκέτο στα καταστήματα Καλογήρου
• Δήλωση του Πρωθυπουργού για το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και την ΑΕΠΙ
• Επίσκεψη υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Σ. Πιτσιόρλα στην Ιταλία
• Ο.Ι.Υ.Ε.: «Όχι στην εργασιακή γαλέρα των καταστημάτων H&M - Να πάρουν πίσω τις νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας»
• Χαιρετισμός Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στην ημερίδα ΜΟΔ και ΕΕΤΑΑ για το Πρόγραμμα Υποστήριξης Μικρών Νησιών
• Μετατροπή ποινής 5ετούς κάθειρξης για φορολογικό αδίκημα σε Χρηματική - Φοροδιαφυγή - Έκδοση πλαστών τιμολογίων - Εφαρμογή Ηπιότερου νόμου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.
ΣτΕ 675/2017
Νομοθετικές διατάξεις περί παράτασης του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (άρθρα 11 ν. 3513/2006, 29 ν. 3697/2008, 10 ν. 3790/2009, 82 ν. 3842/2010)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C‑503/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 21ης Δεκεμβρίου 2016 Παράβαση κράτους μέλους – Άρθρα 21, 45 και 49 ΣΛΕΕ – Άρθρα 28 και 31 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο – Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Φορολογία φυσικών προσώπων για την υπεραξία που προκύπτει κατά την ανταλλαγή εταιρικών μεριδίων – Φορολογία φυσικών προσώπων για την υπεραξία που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας – Φορολογία των ιδιωτών κατά την έξοδο από τη χώρα – Άμεση είσπραξη του φόρου – Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ, αφενός, των φυσικών προσώπων που ανταλλάσσουν εταιρικά μερίδια και διατηρούν την κατοικία τους στην ημεδαπή και, αφετέρου, των φυσικών προσώπων που προβαίνουν σε τέτοια ανταλλαγή και μεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ, αφενός, των φυσικών προσώπων που μεταβιβάζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας σε εταιρία με έδρα και πραγματική διοίκηση στην Πορτογαλία και, αφετέρου, των φυσικών προσώπων που μεταβιβάζουν τα στοιχεία αυτά σε εταιρία με έδρα ή πραγματική διοίκηση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Αναλογικότητα»
Yπόθεση C‑536/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα)
της 15ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/22/ΕΚ – Άρθρο 25, παράγραφος 2 – Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Άρθρο 12 – Κατάλογοι συνδρομητών – Διάθεση προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών – Συγκατάθεση του συνδρομητή – Διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το κράτος μέλος εντός του οποίου παρέχονται οι διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και οι κατάλογοι συνδρομητών – Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων»
Άρειος Πάγος 272/2017
Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια εργασία, εκτός αν η εξαίρεση από την αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη
Αριθ. Φ. 80000/10124/3162/ 2017
Εκτέλεση και διεκπεραίωση εργασιών επί θεμάτων παροχών και εσόδων από το Ν.Α.Τ. των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. πρώην Κ.Ε.Α.Ν., Τ.Π.Α.Ε.Ν. και Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.
Αριθμ. Υ34
Τροποποίηση της Υ135/15-3-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (Β’ 711)
Κ.Υ.Α. αριθμ. 11134/17/ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης»
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΒ 1042034 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση κατ` εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 217/2017 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων
Σεμινάρια
21
March
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) -Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
21
March
 
PwC Training Services - Απαραίτητα Χρηματοοικονομικά για την εφαρμογή ΕΛΠ και IFRS
Εισηγητές : Αγοράκη Μαρία-Ελένη
21
March
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Εισηγητές : Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
21
March
 
PwC Training Services: Η αλλαγή στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
21
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Πρακτικό Γραφείο - Μισθοδοσία και Εργατικά
Εισηγητές : Δημητρόπουλος Δημήτριος
21
March
 
Ευεπιχειρείν: Τεχνικές Έξυπνου ΠΩΛΗΤΗ - Η Νέα Φιλοσοφία Πωλήσεων - (ΝΕΟ!)
Εισηγητές : Ζεϊμπέκης Νεκτάριος
21
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Ταμειακές Ροές (Cash Flow), Δείκτες & Βιωσιμότητα της επιχείρησης
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
21
March
 
Epsilon Net Training WEBINAR: Ταμειακές Ροές (Cash Flow), Δείκτες & Βιωσιμότητα της επιχείρησης
Εισηγητές : Δημητρίου Δημήτρης
21
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στην ασφάλιση των αγροτών
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
21
March
 
ΒΡΥΚΟΥΣ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ".
Εισηγητές : Βούλγαρης Σπυρος
21
March
 
Epsilon Net Training Webinar: Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στην ασφάλιση των αγροτών
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
21
March
 
Εκπαίδευση του Αποθηκάριου
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
22
March
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Ανάλυση του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
22
March
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Executive Coaching, Add Coaching skills to Your Profession
Εισηγητές : Νικολαΐδου Ειρήνη
22
March
 
Epsilon Net Training Αθήνα: Όλες οι αλλαγές στον Φ.Π.Α με τον Ν.4446/2016
Εισηγητές : Ρουσάκη Αννα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©