VIEW ONLINE arrow1
17 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το τέλος χαρτοσήμου είναι ο φόρος, που έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος.
Παναγιώτης Ρέππας
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Και την Α.Π.Δ. του δώρου Χριστουγέννων αφορά η χθεσινή παράταση του Ε.Φ.Κ.Α. - Αναλυτικά τι παρατείνεται
• Αγρότες του ειδικού καθεστώτος: Αν δεν ξυπνήσουν θα «χορτάσουν» πρόστιμα
• Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών Ιαν. 2017 και Φεβ. 2017
• Το briefing της ημέρας - Έκπτωση δαπάνης του εργοσήμου, αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών κ.ά. (16.03.2017)
• Υποβολή της δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 και καταβολή του φόρου με την συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
• Η σύναψη σύμβασης άφεσης χρέους δεν αποτελεί κατάλληλη ενέργεια, για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της απαίτησης και συνεπώς δεν μπορεί να σχηματιστεί πρόβλεψη ούτε να διαγραφεί η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013
Άλλες ειδήσεις
• Πλεόνασμα 1.592 εκατ. ευρώ στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για το πρώτο δίμηνο του έτους
• «Η συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας και η εξάντληση των ΜμΕ της αγοράς στο επίκεντρο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Σ.Ε.Ε.»
• Επιστολή Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σχετικά με το υπό διαβούλευση Π.Δ.: «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»
• Παρακολούθηση της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης (Tax Administration Monitor) για το μήνα Ιανουαρίου
• Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Αττικής
• Το πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο
• Θέσεις και τις προτάσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. σχετικά με τις νέες απορρυθμιστικές απαιτήσεις στα εργασιακά
• Ανώτατο όριο καταβολής συντάξεων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβάλλεται συγχρόνως και επικουρική σύνταξη
• 1,6 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιανουάριο του 2017
• Ευρεία σύσκεψη για Greek Golden Visa
• ΣΕΒ: «Περισσότερη βιομηχανία για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας!»
• Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 6660/137/ 2017
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 296/2016
Υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του
Αριθ. 17977/ 2017
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, και εν γένει τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών
Αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1035853 ΕΞ 2017
Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στον Λιμένα Σάμου
Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αριθμ. πρωτ.: 26102 /2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΤΟ1/652/6/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων
Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Τ01/648/2/ 2017
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/2016
Αριθ. οικ.: 11258/ 2017
Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α`149)
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: 277444/ 2017
Εφαρμογή της αρ. Φ. 10035/2523/131/12-9-2016 Κ.Υ.Α. για την θέση σε προσωρινή ακινησία ΦΔΧ και ΕΔΧ οχήματος
Αριθμ. πρωτ.: Α 17128/1154/ 2017
Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της θέσης Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων σε προσωρινή ακινησία κατά την υπ` αριθμ. Φ.10035/2523/131 (Β` 2896) κ.υ.α.
Σεμινάρια
18
March
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Σαββατοκύριακου -
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
18
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη: Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρήσεων (Aτομικών, Προσωπικών, Νομικών Προσώπων)
Εισηγητές : Βούλγαρης Σπυρος
18
March
 
Π.Ε.Φ.Ε.:«ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΕΦΚΑ»
Εισηγητές : Ντουκάκης Μανούσος
18
March
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS A.E ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αλτιπαρμάκης Χρήστος
18
March
 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ-ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
18
March
 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016» (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ-ΑΓΡΟΤΕΣ)
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
18
March
 
ΣΟΛΝΘ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. / ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
18
March
 
ΣΟΛΝΘ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
19
March
 
ΕΦΕΕΘ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εισηγητές : Ρίζος Διονύσιος
20
March
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη:Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Συμπλήρωση των Νέων Εντύπων
Εισηγητές : Μπίλλης Βαλάντης
20
March
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
20
March
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε.
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
20
March
 
Ευεπιχειρείν: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ Εταιρίες - Λογιστική και Φορολογική παρακολούθηση σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
20
March
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS SA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CSR) ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
20
March
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS S.A Αλλαγές στο ΦΠΑ μέχρι το Ν.4446/2016 • Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά-Ειδικό καθεστώς άρθρο 39β (Απόδοση ΦΠΑ με την είσπραξη) • Τροποποίηση απόφασης απαλλαγής εξαγωγών • Νέο έντυπο δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (Φ12) • Δικαίωμα έκπτωσης-PRORATA-Διακανονισμοί
Εισηγητές : Ρουσάκη Αννα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρα - H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
Άρθρα - Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς καταλογισμό φόρων και προστίμων
Άρθρα - Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών
Άρθρα - Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016
Άρθρα - Νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 01.01.2016 - ΣΟΛ Α.Ε.
(Ενημερωμένο) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε.Φ.Κ.Α. - Μη μισθωτοί
Άρθρα - Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Πρόβλεψη πτώχευσης με τη χρήση του μοντέλου Altman Z-Score. Η περίπτωση του κλάδου των επιχειρήσεων super market στην Ελλάδα
Άρθρα - Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
Άρθρα - Χωρίς φορολογική επιβάρυνση η διαγραφή τραπεζικών δανειακών οφειλών
Άρθρα (Ενημερωμένο) - Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Άρθρα - Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άγνωστης προέλευσης προσαύξηση περιουσίας και επιβολή προστίμων περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
Άρθρα - Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017
Άρθρα - Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια
Άρθρα - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος στις «λίστες» για τα οικονομικά έτη 2001 έως και 2007
(Upd) Εγχειρίδιο - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©