VIEW ONLINE arrow1
15 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Η ζωή έχει υφανθεί με το στημόνι του καλού και το υφάδι του κακού.»
Γουίλιαμ Σαίξπηρ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το 2017 - Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α.
• Οι οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017
• 8,7 χιλιάδες περισσότερες αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς το 2016 σε σχέση με το 2015 - Ποιός είναι ο πραγματικός αριθμός αιτήσεων την τελευταία τετραετία
• Παρακράτηση φόρου 3% στις αμοιβές που αφορούν σε τεχνικά κ.λπ. έργα
Άλλες ειδήσεις
• Μικρή μείωση στις εισαγωγές ακάλυπτων επιταγών τον Φεβρουάριο
• Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: «Να δοθεί εκ νέου παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών»
• Ως καθαρό εισόδημα για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες νοείται αυτό που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994
• Να μην αναστέλλεται και να μην αφαιρείται αναδρομικά η καταβολή σύνταξης σε δικαιούχους που εκτίουν ποινή ζητάει ο Συνήγορος του Πολίτη
• Α. Παπανάτσιου: «Διευκολύνεται το διασυνοριακό άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών για καταναλωτές εντός της Ε.Ε.» Ομιλία της Υφ. Οικονομικών κατά τη εξέταση του νσ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις
• Τελωνειακή αποταμίευση - Όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της
• Δεν συνιστά δυσμενή διάκριση η απαγόρευση σε εργαζομένους να φορούν οποιοδήποτε εμφανές πολιτικό, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό σύμβολο με βάση εσωτερικό κανονισμό επιχείρησης.
• Δ. Παπαδημητρίου - Η κυβέρνηση έχει κατηγορηματικά απορρίψει οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή του νομίσματος
• Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση»: «Γι` άλλη μια φορά...μας εκπλήσσει αρνητικά η ηγεσία του Σ.ΕΠ.Ε.»
• Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2017
• Αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής της συζήτησης σε δίκες ενώπιον διοικητικών, πολιτικών δικαστηρίων και ΣτΕ
• Ε. Αποστόλου για δηλώσεις ΟΣΔΕ και δασικούς χάρτες
• Πρόσκληση σε εκδήλωση για την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Ε.Σ.Α.μεΑ.: Για το θέμα της φορολόγησης των αναπηρικών επιδομάτων - Ανοιχτή επιστολή στον Ευ. Τσακαλώτο
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 494/2016
Επίλυση εργατικών διαφορών με συμβιβασμό
Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. αρ. πρωτ.: 24805/ 2017
Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 14/ 2017
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C‑275/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα)
της 1ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/29/ΕΚ – Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας – Άρθρο 9 – Πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες – Έννοια του όρου καλωδιακές – Διαδικτυακή αναμετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων – Live streaming»
Υπόθεση C‑344/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα)
της 19ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 13, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο – Δραστηριότητα διαχείρισης και λειτουργίας οδικών υποδομών αντί καταβολής διοδίων – Δραστηριότητες τις οποίες ασκεί οργανισμός δημοσίου δικαίου ως φορέας δημόσιας εξουσίας – Παρουσία ιδιωτικών φορέων – Σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού – Ύπαρξη πραγματικού ή δυνητικού ανταγωνισμού»
Yπόθεση C‑342/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα)
της 9ης Μαρτίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους – Δυνατότητα των κρατών μελών να επιφυλάσσουν σε ορισμένες κατηγορίες δικηγόρων τη σύνταξη επίσημων εγγράφων σχετικών με την κτήση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων – Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους κατά την οποία απαιτείται να βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο το γνήσιο της υπογραφής σε αίτηση εγγραφής στο κτηματολόγιο»
Yπόθεση C-157/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 14ης Μαρτίου 2017 Έμμεση διάκριση – Απαγόρευση σε εργαζομένη να φορά μουσουλμανική μαντίλα
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2552 ΕΞ 18.11.2016
Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2660 ΕΞ 16.12.2016
Πρακτορεία Ταξιδίων
Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017
Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.140424/ 2017
Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 2878 και Β` 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 1435) και την υπ` αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 69) καθώς και της υπ` αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 1212)
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ 2017
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121Α του ν.2960/01 - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης
Αριθμ. 245/2/02.02.2017
Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων
16
Mar
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
17
Mar
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (παράταση)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. (παράταση)
περισσότερα
img

Φορολογικές σημειώσεις 2017 - Κορομηλάς Γεώργιος (Κυκλοφορεί τον Μάρτιο)

Περισσότερα...

img

Φορολογική δήλωση 2017 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα - Εκδόσεις EpsilonNet (Διαθέσιμο προσεχώς)

Περισσότερα...

img

Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Φ.Κ.Α. - Έκδοση 2017 - Λαναράς Δ. Κων/νος - Εκδόσεις Σάκκουλα

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©