VIEW ONLINE arrow1
6 - 03 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ο καλύτερος τρόπος για να αμύνεσαι είναι να μην εξομοιώνεσαι.
Μάρκος Αυρήλιος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Το σχόλιο της Δευτέρας με ΕΦΚΑ με pos
• Οι 15 κλάδοι που πρέπει να βάλουν υποχρεωτικά POS. Και οι λογιστές - φοροτεχνικοί στην λίστα
• Αλλάζει πάλι ο υπολογισμός των εισφορών για μισθωτούς με μπλοκάκι
• Περί Δελτίων Τύπου (;) ΕΦΚΑ ο λόγος... Από την οπτική γωνία των Λογιστών - Φοροτεχνικών
• Το briefing της ημέρας - Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις κ.ά. (03.03.2017)
• Τι θα συμπεριληφθεί φέτος στις βεβαιώσεις μερισμάτων 2016
Άλλες ειδήσεις
• Παπαδημητρίου : Πολλοί αναγνωρίζουν πλέον ότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα είναι καταστροφικά και ισχυρίζονται σωστά ότι πρέπει να μειωθούν δραστικά σε σύγκριση με το 3,5% που απαιτούν οι πιστωτές
• Υπ.Εργ. : Η διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο 2017
• Ερώτηση 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την πληρωμή βασικού μισθού μέσω διατακτικών (κουπόνια) και προπληρωμένων καρτών
• Η οριστική πρόταση αναθεώρησης του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Σ.Δ.Ο.Ε.: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης
• Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΠΟΚΠ-ΠΟΣΕ ΙΚΑ
• Δ.Ε.Η.: Νέα παράταση «Δεύτερης Ευκαιρίας» έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου
• Ο.Α.Ε.Δ.: «Διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και τα επιδόματα οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης»
• Οι παρατηρήσεις του Ο.Ε.Ε. για το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
• Παράταση ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020
• Τροπολογία για τον υπολογισμό των συντάξεων
• Εξοικονόμηση κατ` οίκον 2014 - 2020
• Δράσεις ύψους 1,9 δις ευρώ αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2017 - Ταμείο Επιχειρηματικότητας II και Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών- EquiFund
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 2826/2016
Το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου. Συνεπώς, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η πιο πάνω προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο δεν εφαρμόζεται.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C‑593/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 21ης Δεκεμβρίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Φορολογική νομοθεσία περί υποκεφαλαιοποιήσεως θυγατρικών εταιριών – Συνυπολογισμός στα φορολογητέα κέρδη δανείστριας εταιρίας των τόκων των δανείων τους οποίους κατέβαλε εγκατεστημένη στην αλλοδαπή θυγατρική δανειολήπτρια εταιρία – Φορολογική απαλλαγή των τόκων τους οποίους κατέβαλε εγκατεστημένη στην ημεδαπή θυγατρική δανειολήπτρια εταιρία– Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ των κρατών μελών – Ανάγκη αποτροπής του κινδύνου φοροαποφυγής»
Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493
Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
Άρθρα - Χωρίς φορολογική επιβάρυνση η διαγραφή τραπεζικών δανειακών οφειλών
Άρθρα (Ενημερωμένο) - Πρόσθετες ομάδες εργασίας
Άρθρα - Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άγνωστης προέλευσης προσαύξηση περιουσίας και επιβολή προστίμων περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
Άρθρα - H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
Άρθρα - Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017
Άρθρα - Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια
Άρθρα - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος στις «λίστες» για τα οικονομικά έτη 2001 έως και 2007
(Upd) Εγχειρίδιο - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα
Οδηγίες χρήσης - Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
Αρθρα - Βιβλίο Υπερωριών
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής σύμφωνα με το άρθρο 39β του Ν. 2859/2000 (άρθρα 66β, 167α και 226 7α Οδηγίας 2006/112/ΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α` 240/22-12-2016) - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων αίρει το χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών;
Άρθρα - Εργασίες τέλους χρήσεως 2016 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών
Άρθρα - Η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροαποφυγής που πραγματοποιείται μέσω «φορολογικών παραδείσων» - Έκπτωση δαπανών που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις «offshore»
Περιοδικό ΣυνΕργασία - Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης - Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών - Καθαρά Δευτέρα - Υπολογισμός ασφαλ. εισφορών ελ. επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων - Νομολογία
Άρθρα - Η αρχή της Λογιστικής
Άρθρα - Οι εκπρόθεσμες διακοπές με απλά λόγια: Προϋποθέσεις υπαγωγής, λεπτομέρειες, διαδικασίες
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©