VIEW ONLINE arrow1
22 - 02 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η καλύτερη χρήση της ζωής είναι να την αφιερώσεις σε κάτι που θα διαρκέσει περισσότερο απ αυτήν.
William James
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις για τα δύο νέα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για 15.000 ανέργους άνω των 50 ετών
• Χρόνος κτήσης εισοδήματος και έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση εργασιών, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.
• Τα βασικά σημεία που προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
• Παράταση ΜΥΦ έως 31.3.2017
• Το briefing της ημέρας - Δηλώσεις πλοίων, δηλώσεις κου Πετρόπουλου, δηλώσεις με επιφύλαξη στον Ε.Φ.Κ.Α. κ.ά. (21.02.2017)
• Σε λειτουργία η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων α’ κατηγορίας ν. 27/75
• Το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων - Όλες οι λεπτομέρειες - Δημόσια διαβούλευση
• Λειτουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου Οικονομικών
Άλλες ειδήσεις
• Συμμετέχοντες στο Σεμινάριο Αναγκαίας Εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Ασφαλιστικά - Εργασιακά θέματα»
• Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
• ΣΕΒ: «Ο χωρικός σχεδιασμός συνώνυμο της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές»
• Στάση εργασίας την Πέμπτη 2/3 των υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.
• Ε.Λ.Ε.Π.Α.: Αλλαγή ημερομηνίας σύσκεψης για το ασφαλιστικό, τις εργασιακές σχέσεις και τα «μπλοκάκια»
• Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών
• Α.Α.Δ.Ε.: Εγκαίνια σταθερού συστήματος ανίχνευσης ραδιενέργειας
• Πως επιστρέφονται από το Κ.Ε.Α.Ο. τα ποσά που εισπράχθηκαν από πίνακα κατάταξης συμβολαιογράφου (εκπλειστηρίασμα)
• 3ο Συμπόσιο της E.Y. Ελλάδος για το Transfer Pricing: Η διεθνής φορολογία και οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις στο επίκεντρο
• Συμφωνία για τους νέους κανόνες κατά της φοροαποφυγής πολυεθνικών
• Ενημέρωση σχετικά με δράσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το νέο ασφαλιστικό - Κείμενο επιφύλαξης
• Παράταση ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
• Δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. κατά την μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου από τον υποκείμενο στον Φ.Π.Α. στον δικαιούχο του φόρου για την απόσβεση της φορολογικής οφειλής
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Σχέδιο νόμου
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Άρθρα
Καθαρά Δευτέρα
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ 2017
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 14325/ 2017
Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2017 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών»
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 14330/ 2017
Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2017 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C‑351/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα)
της 19ης Ιανουαρίου 2017 «Αίτηση αναιρέσεως – Συμπράξεις – Αγορά μεθακρυλικών ενώσεων – Πρόστιμα – Αλληλέγγυα ευθύνη των μητρικών εταιριών και της θυγατρικής τους για την παραβατική συμπεριφορά αυτής – Καταβολή του προστίμου από τη θυγατρική – Μείωση του ποσού του προστίμου της θυγατρικής κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Έγγραφα του λογιστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα οποία απαιτείται από τις μητρικές εταιρίες η καταβολή του ποσού που η ίδια επέστρεψε στη θυγατρική, πλέον τόκων υπερημερίας – Προσφυγή ακυρώσεως – Πράξεις δεκτικές προσφυγής – Αποτελεσματική δικαστική προστασία»
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/04/97/ 2017
Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων Κ.Ε.Α.Ο. λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 19/776/ 2017
Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές
Οδηγίες χρήσης
Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1027306 ΕΞ 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Σεμινάρια
23
February
 
Ευεπιχειρείν: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ποινολόγιο για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
23
February
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Λογιστικές & Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης 2016 – Οι Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
23
February
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ :ΕΛΠ (θέματα πρώην ΚΦΑΣ)
Εισηγητές : Φραγκιαδάκης Νικόλαος
23
February
 
Εφαρμογή από 1.1.2017 του Νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με Ν. 4387/2016 | Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Αυτού - Μισθωτή Απασχόληση - Μη Μισθωτή Απασχόληση - Αγρότες - «Μπλοκάκια»
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
24
February
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
24
February
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ :MASTERING EXPORT STRATEGY – Στόχευση & Ανάπτυξη Εξαγωγικών Αγορών
Εισηγητές : Ζερίτης Γεώργιος
28
February
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Απογευματινο
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
28
February
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
28
February
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Εισηγητές : Ζερίτης Γεώργιος
28
February
 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:CASH FLOW MANAGEMENT & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Εισηγητές : Ζησιμάτος Ιωάννης
28
February
 
Epsilon Net Training Θεσσαλονίκη- Το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο από 1/1/2017
Εισηγητές : Μπούρλος Δημήτρης
28
February
 
Epsilon Net Training WEBINAR- Το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο από 1/1/2017
Εισηγητές : Μπούρλος Δημήτρης
01
March
 
ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακό Live. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( με τις ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ)
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
01
March
 
Λογιστική για στελέχη επιχειρήσεων
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
02
March
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Λογιστικές & Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης 2016 – Οι Αλλαγές στον Κ.Φ.Ε
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©