VIEW ONLINE arrow1
20 - 02 - 2017
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κανένας δεν αγάπησε ποτέ κανέναν όπως θα ήθελε να τον αγαπάνε.
Mignon McLaughlin
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο στις 17/02/2017
• Ποια πρόσωπα ορίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπακτέοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο στην ασφάλιση φορέων κύριας ασφάλισης, πλην Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε.
• Τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2016
• Μερίσματα - Παράλληλη ασφάλιση - Αμοιβές Δ.Σ. - Διευκρινίσεις για ορισμένα θέματα του ασφαλιστικού
• Η παραίτηση του πιστωτή από την αξίωση τόκων υπερημερίας πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης βουλήσεως
• Το σχόλιο της Δευτέρας  –  Το Γαλατικό χωριό και το μάδημα της μαργαρίτας
• Παρακράτηση φόρου 20% σε αμειβόμενους με μπλοκάκι - έκπτωση εισφορών από τα βιβλία
• Α.Π.Δ συνέχεια κάποιων σκέψεων και προβληματισμών...
Άλλες ειδήσεις
• Δημιουργία εξειδικευμένου επενδυτικού κινήτρου στο νέο αναπτυξιακό νόμο για τον οπτικοακουστικό τομέα
• Έλλειμμα 933 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Δεκέμβριο του 2016
• Α. Χαρίτσης: «Η ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν μπορεί να επέλθει μέσα από τη λιτότητα»
• Δημοσίευμα περί σύνταξης από την Υφυπ. Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, «μυστικής έκθεσης για εναλλακτικές πηγές εξόφλησης των 6,3 δις σε περίπτωση ναυαγίου των διαβουλεύσεων για την αξιολόγηση» είναι εκτός πραγματικότητας
• Αποκλεισμός εφοριών που λειτουργούν χωρίς θέρμανση
• ΣΕΕΛΦΟΕ Ν. Κυκλάδων: Αίτημα για παράταση υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2017
• Συνέδριο Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus και NAAGRCY
• Π. Κουρουμπλής: «Κλείνει η αξιολόγηση και επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία της χώρας»
• Το briefing της ημέρας - Στις ΜΥΦ θα δώσετε παράταση, στις ΑΠΔ όχι; υποχρεώσεις επιχειρήσεων που δέχονται κάρτες πληρωμών κ.ά. (17.02.2017)
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών: «Καταγγελία - Δηλώσεις Τσαμόπουλου για την ΠΟΛ: Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»
• Αλέξης Χαρίτσης - Στηρίζουμε τους δήμους με ένα πλέγμα θεσμικών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων
• Παπαδημητρίου για Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο : Αναμένουμε τελεσίδικες αποφάσεις για να επιβάλλουμε τότε συγκεκριμένες συμπεριφορές στα πιστωτικά ιδρύματα.
• ΕΛΤΕ - « Παγκόσμιο inspection workshop του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) στην Αθήνα»
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών: Κάλεσμα σε συλλαλητήριο στις 21/2
• Σ.Φ.Ε.Ε. Ν. Μαγνησίας: Αίτημα για παράταση υποβολής Α.Π.Δ. περιόδου Ιανουαρίου 2017
• ΤτΕ: Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2017
• Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Αίτημα παράτασης συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών έτους 2016
• Επιστολή Λ.Σ.Α. προς ΟΕΕ για συμμετοχή σε Προσφυγή κατά του Ασφαλιστικού
• ΕΛΣΤΑΤ: Μεταβολές στην αγορά εργασίας τα τελευταία 35 χρόνια - Ετήσιες μεταβολές εργατικού δυναμικού, απασχολουμένων και ανέργων από το 1981
• Παγκόσμιοι δείκτες διακυβέρνησης και οικονομικής ελευθερίας: Η διαχρονικά πτωτική και αποκλίνουσα πορεία της Ελλάδος
• Οι κατασχέσεις από τους δήμους εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων είναι μία πάγια δυνατότητα των δήμων έναντι των οφειλετών τους
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-555/14 Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα)
της 16ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές – Οδηγία 2011/7/ΕΕ – Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών – Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την άμεση καταβολή του κεφαλαίου της οφειλής την παραίτηση από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεως για τα έξοδα εισπράξεως»
Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016
Αριθμ. Φ 11321/59554/ 2170/ 2016
Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αριθ. πρωτ.: ΓΠ-947
Κριτήρια επιλογής Διευθυντών στην ΕΛΣΤΑΤ
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000910 ΕΞ 2017
Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα χιλιάδων Καστοριανών με την καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος και την πανάκριβη τιμή του πετρελαίου
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο
Υπόθεση C‑592/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα)
της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Φόρος προστιθεμένης αξίας – Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ – Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ιδʹ – Απαλλαγές ορισμένων παροχών υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα – Έλλειψη αμέσου αποτελέσματος – Καθορισμός των απαλλασσόμενων παροχών υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών»
Αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017
Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του
Γ5(α)/9941/17.2.2017
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΣτΕ 451/2016
Προσδιορισμός της ωφέλειας που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
Αριθμ. 411/ 2017
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., στους Υποδιοικητές
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1018935 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β` 2153) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β` 865, 1079 και 1846) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©