Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.Ε.Δ. 2023

Δ.Ε.Δ. : 2023


ΔΕΔ 538/2023 ΦΠΑ - Μη πλήρωση προϋποθέσεων περί απαλλαγής 50% επί ακαθαρίστων εσόδων ναυτιλιακής εταιρείας, καθότι η εταιρεία δεν διενεργεί κατά κύριο λόγο πλόες με ολική ναύλωση του σκάφους, αλλά εκτελεί και μεταφορές μεμονωμένων επιβατών είτε με τη μορφή τμηματικών καταβολών του συνολικού ναύλου, είτε με μεταφορά προσώπων αντί κομίστρου και δεν εκτελεί πλόες εκτός χωρικών υδάτων [ 29-03-2023 ]