Daily Briefing Page 1

Το briefing της ημέρας - GDPR, ΦΠΑ στην ΕΕ, πλαστικές σακούλες, δηλώσεις 2018 κ.ά. (25.05.2018)

  • 25 Μαϊ '18Το έντυπο για την απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας
- Διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας - Αίτημα της ΕΦΕΕΘ για παράταση της δηλώσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση

Μια κριτική ματιά στο φορολογικό χειρισμό της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων

ΟΠΕΚΑ: Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης Α21

Την Τρίτη θα κατατεθεί το νομοσχέδιο με τη μείωση του προστίμου για την αδήλωτη εργασία

Όλες οι πληροφορίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων 2018

ΦΠΑ στην ΕΕ: Τεχνικές τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ

«Το GDPR και οι λογιστές» - Δείτε σε μαγνητοσκόπηση τη δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας» - GDPR: Σύντομα στη Βουλή σχέδιο νόμου με εθνικά μέτρα εφαρμογής - Έντυπο ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από την ΑΠΔΠΧ

ΠΟΛ.1094/2018 Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017

Άρθρα Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων

ΠΟΛ.1100/2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.

ΠΟΛ.1092/2018 Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων


Το briefing της ημέρας - Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών, πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων, νέος νόμος ΑΕ κ.ά. (22.05.2018)

  • 22 Μαϊ '18Σε διαβούλευση ο νέος νόμος «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» - Όλες οι αλλαγές που προτείνονται

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2017

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος ΔΣ ΑΕ

Ο λογιστικός και ο φορολογικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών μετά την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ

Αγρότες: Χρηστικές πληροφορίες και επισημάνσεις για το Ε1 και Ε3

«Το GDPR και οι λογιστές» - Δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας»

On line σεμινάριο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2017 και το νέο έντυπο Ε3


Το briefing της ημέρας - Σχολιασμός θεμάτων ΕΦΚΑ - Ε3 - Έλεγχος επιχειρήσεων (18.05.2018)

  • 18 Μαϊ '18Σχολιασμός επίκαιρων θεμάτων από τον Νίκο Καραδημήτρη και τον Χρήστο Κρίγκα.


Το briefing της ημέρας - Εκκαθάριση ΕΦΚΑ, σχέδιο νόμου για τις ΕΠΕ, παραγραφή κ.ά. (14.05.2018)

  • 14 Μαϊ '18Εκκαθάριση ΕΦΚΑ - Aναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου 2018, καθώς και η εκκαθάριση εισφορών 2017

Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις ΕΠΕ «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες των ΚΤΕΛ ΑΕ - Φορολογική μεταχείριση σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1073111 ΕΞ 2018

Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του ΕΟΧ - Αποδεκτή η ΝΣΚ 207/2017

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η «θεωρία» της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών...

ΔΕΔ - Η παραγραφή των χρήσεων έως το 2013 για τις οποίες έχει εκδοθεί «λευκό» φορολογικό πιστοποιητικό

Το briefing της ημέρας - Οδηγίες Ε3, παραγραφή, τέλη κυκλοφορίας κ.ά. (04.05.2018)

  • 04 Μαϊ '18Οδηγίες συμπλήρωσης του νέου Ε3

Παραγραφή και ευθύνη αποχωρήσαντος εταίρου ΟΕ - Απόφαση Διοικητικού Εφετείου

Μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και για το 2018

Μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης: Παρατείνεται μέχρι 31.12.2018 η διάταξη για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση

Πως αναγράφονται οι αγροτικές ενισχύσεις στο νέο Ε3Το briefing της ημέρας - Οδηγός «Δηλώσεις 2018», έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για το 2017, πλαστικές σακούλες κ.ά. (26.04.2018)

  • 26 Απρ '18Νέος ανανεωμένος οδηγός «Δηλώσεις 2018»

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 - Εισφορές Μαρτίου 2018 μη μισθωτών ασφαλισμένων

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Φορολογικές δηλώσεις συζύγων: Από το φορολογικό έτος 2018 η δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής - Η υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων

Φορολογικές δηλώσεις 2018: 51 ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Πληρωμές φόρων με κάρτες στο Taxisnet: Σε λειτουργία η εφαρμογή

Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών: Από 9 Μαΐου πιλοτική εφαρμογή

Μέχρι το τέλος Μαΐου η δήλωση απόδοσης για το τέλος πλαστικής σακούλας

Τα νέα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία - Την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο στη Βουλή

Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων του άρθρου 15 ν. 3091/2002

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για το 2017 - Συμπλήρωση πίνακα Ε- Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση
Το briefing της ημέρας - Περί φορολογικών δηλώσεων (20.04.2018)

  • 21 Απρ '18Άνοιξε το Taxis για την υποβολή των δηλώσεων φορ. έτους 2017

Το «βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων φορολογικού έτους 2017

Το νέο Ε3 μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Σημαντικές επισημάνσεις για τα νέα έντυπα Ε1 και Ε3 2018


Το briefing της ημέρας - Φορολογικές δηλώσεις 2018 και αμοιβές διαχειριστών (18.04.2018)

  • 19 Απρ '18Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 για τις φορολογικές δηλώσεις 2018

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 2018

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 - Αναλυτικοί πίνακες - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2017

Πως θα δηλωθούν οι αποδείξεις στις δηλώσεις του 2018 - Πλήρης οδηγός για το αφορολόγητο

Αμοιβές διαχειριστών ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και εισφορές ΕΦΚΑ - Δείτε τη νέα εγκύκλιο - Όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης διαχειριστών και εταίρων για ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
Το briefing της ημέρας - Δηλώσεις εισοδήματος, τέλος πλαστικής σακούλας, νέο φορολογικό νομοσχέδιο κ.ά. (12.04.2018)

  • 12 Απρ '18Α. Παπανάτσιου: «Τις επόμενες ημέρες ανοίγει το σύστημα για τις φορολογικές δηλώσεις»

Αλλαγές, αναδρομικά από 1η Φεβρουαρίου, στην τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις - Τι προβλέπει αναλυτικά

Eυνοϊκή φορολόγηση των περιστασιακά απασχολούμενων και για το 2017

Από τον Απρίλιο και κάθε τρίμηνο η δήλωση για το τέλος της πλαστικής σακούλας

Δεν φορολογείται η ωφέλεια από διαγραφή χρέους και μέσω του εξωδικαστικού για συμφωνίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Αναστολή για 2 χρόνια της παροχής εγγυήσεων ή άλλου βάρους για τις ρυθμίσεις οφειλών των ν. 4152/2013 και 4174/2013

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και έναρξη 2ου κύκλου υποβολών στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ»

Επίκαιρα on line σεμινάρια από τον κόμβο: Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 2017 και το νέο έντυπο Ε3 - Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΑΕ-ΕΠΕ)Το briefing της ημέρας - Έντυπο «Ν», φόρος διαμονής, τραπεζική αργία κ.ά. (30.03.2018)

  • 30 Μαρ '18Υπεγράφη η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

(Upd) - Υποβολή δηλώσεων, καταβολή φόρων και εισφορών με προθεσμίες που εκπνέουν την 30η Μαρτίου 2018

Τη Δευτέρα 2 Απριλίου η έναρξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας»

Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής του φόρου διαμονής μηνός Φεβρουαρίου - Νέες αναλυτικές οδηγίες για το φόρο διαμονής - (Upd) Φόρος διαμονής: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων

Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών - Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την παράταση καταβολής φόρων κατά τις ημέρες ειδικής τραπεζικής αργίας

Tο νέο έντυπο «Ν» δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2017 - ΠΟΛ 1057/2018 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2016

Οδηγίες για την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους

Άρθρα Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής

Άρθρα Κυριακή των Βαΐων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 295 ΕΞ 20.3.2018 Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια

Up
Close
Close
Κλείσιμο