Daily Briefing Page 1

Το briefing της ημέρας - Α.Π.Δ. έμμισθων δικηγόρων, φορολογικές δηλώσεις κ.ά. (22.06.2017)

  • 22 Ιουν '17
Παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου για τα ανασφάλιστα Ι.Χ.

Μέχρι 31/7 χωρίς κυρώσεις οι Α.Π.Δ. (1-5/2017) για τους έμμισθους δικηγόρους (Ε.Φ.Κ.Α. εγκύκλιος 28) - Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

Μέρος 2ο: Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: «Αναγκαία η παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογικών δηλώσεων» - Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Αίτημα παράτασης δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Το briefing της ημέρας - Εγκατάσταση POS, αποθεματικά κ.ά. (21.06.2017)

  • 21 Ιουν '17Η εγκατάσταση μηχανημάτος POS δεν είναι μονόδρομος

Ε.Ε.Α.: «Αναζητούνται λύσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα»

Ε.Ε.: Νέοι κανόνες διαφάνειας για ενδιάμεσους, όπως φορολογικοί σύμβουλοι, λογιστές, τράπεζες και δικηγόροι, στον τομέα φορολογικού σχεδιασμού

Άρθρα Η φορολογία αποθεματικών

Το briefing της ημέρας - Υπερωρίες στο «ΕΡΓΑΝΗ», ανασφάλιστα οχήματα κ.ά. (20.06.2017)

  • 20 Ιουν '17
Εξετάζεται παράταση στην πληρωμή του παραβόλου για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ε.Π.Δ.Ο.Λ.Ο.: Αίτημα σχετικά με την παράταση δηλώσεων και τα ανασφάλιστα οχήματα

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: «Αναγκαίο το δεύτερο e-mail επικοινωνίας για τα ανασφάλιστα οχήματα αλλά και η απόφαση για ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας των φορ. δηλώσεων στις 26/7/17»

Ηλεκτρονικά στο «ΕΡΓΑΝΗ» και οι υπερωρίες - Ρύθμιση για τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους και τα «μπλοκάκια» - 4.000 έλεγχοι το καλοκαίρι

Επεκτείνεται η αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στον έλεγχο «πόθεν έσχες» δημοσίων υπαλλήλων ακόμα και όταν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Αποδεκτή έγινε η ΝΣΚ 100/17 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μερισμάτων, που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας

Το briefing της ημέρας - Τα λάθη στις ειδοποιήσεις με τα ανασφάλιστα οχήματα, η ταλαιπωρία των ξενιτεμένων Ελλήνων κ.ά. (19.06.2017)

  • 19 Ιουν '17Λάθη στα ειδοποιητήρια για τα ανασφάλιστα, παραδέχτηκε ο Υφ. Μεταφορών - Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν κλεμμένα ή κατεστραμμένα οχήματα και έχουν λάβει ειδοποιητήριο

Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση

Συνταξιοδότηση από τον Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλισμένων στον πρ. ΟΓΑ, μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 - Διευκρινίσεις του Υπ. Εργασίας

Το σχόλιο της Δευτέρας - Τα ανασφάλιστα οχήματα και το αφορολόγητο των αγροτών


Το briefing της ημέρας - Ανασφάλιστα οχήματα, δηλώσεις αγροτών κ.ά. (16.06.2017)

  • 16 Ιουν '17
Συμφωνία στο Eurogroup για εκταμίευση 8,5 δισ.€ και παραμονή του ΔΝΤ - Όλες οι δηλώσεις σε video – H επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup

Εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων - Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Οι φορολογικές δηλώσεις αγροτών και το.... αφορολόγητο

Διευκρινίσεις για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ

Διορθώσεις και τροποποιήσεις στον Ευρωπαικό και Τελωνειακό Κώδικα

Το briefing της ημέρας - Παράλληλη ασφάλιση και καταβολή των αντίστοιχων εισφορών, ενοικίαση σπιτιού μέσω Airbnb κ.ά. (15.06.2017)

  • 15 Ιουν '17
Δικαιούχοι επιστροφής φόρου εισοδήματος - Εκδόθηκε η πρώτη ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωμής μέσω τραπεζών

Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων για τους κατοίκους της Λέσβου

Ε.Φ.Κ.Α.: Όλες οι λεπτομέρειες για την παράλληλη ασφάλιση και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών με παραδείγματα

Η ενοικίαση σπιτιού μέσω Airbnb

Μη επιβολή προστίμων στις προαιρετικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ

Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων η προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο

Άρθρα Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται

Το briefing της ημέρας - Εξαίρεση της χρήσης POS, αγροτικά εισοδήματα, επισφαλείς απαιτήσεις κ.ά. (13.06.2017)

  • 13 Ιουν '17Ν.Σ.Κ.: Δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων κατά οφειλετών που είτε έχουν υπαχθεί σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4475/2017 - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται

Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών

Διευκρινίσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος - «Δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης κατ' επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεών στις φορολογικές αρχές»


Το briefing της ημέρας - Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων, μη έκπτωση των εισφορών κ.ά. (09.06.2017)

  • 09 Ιουν '17

Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων - Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν 07/07/16 και μετά, των σχετικών εκθέσεων και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το ν. 4403/16 σε συνδυασμό με τα Ε.Λ.Π

Η στρέβλωση της μη έκπτωσης των εισφορών και η «δήμευση» του εισοδήματος

Δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής

Δεν παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε.

Το briefing της ημέρας - Δηλώσεις νομικών προσώπων, εισφορές ασφαλισμένων Ο.Γ.Α., νόμος 4474/2017 κ.ά. (08.06.2017)

  • 08 Ιουν '17
Επικαιροποιήθηκε η εφαρμογή Ν (δηλώσεις νομικών προσώπων) με τους νέους κωδικούς και τις 6 δόσεις - Α.Α.Δ.Ε.: Τι περιλαμβάνει η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Σχετικά με τα προβλήματα υποβολής των προσωρινά αποθηκευμένων εντύπων «Ν»

Νέα παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων έως 23-7-2017

Η νέα απόφαση για τον υπολογισμό των εισφορών των ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α.

ΑΚΑΓΕ: Από 1/9/2017 και μετά θα εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις του ν. 4387/2016

Α. Πετρόπουλος: «Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν θα γίνεται μείωση των συντάξεων σε όσους συνταξιοδοτούνται από 13/05/16 και έχουν αγροτική εκμετάλλευση»

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4474/2017 - Άμεση επιστημονική κωδικοποίηση σε όλες τις διατάξεις που τροποποιούνται - Ο νόμος περιέχει σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας για το 2017

Το briefing της ημέρας - Ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματα, ο λογιστής που φταίει για τα πάντα κ.ά. (07.06.2017)

  • 07 Ιουν '17
Η απόφαση για τις ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματα - Αριθ. 25599/1453/2017 Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

Λογιστής: Ο άνθρωπος που φταίει για όλα - και τα κάνει όλα

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου - Ψηφίστηκε και η παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα

Τα αποτελέσματα του «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Μάιο

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» - Προσχέδιο νόμου «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

Άρθρα (Upd) Το νέο καθεστώς αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Παράταση υποβολής εκκαθαριστικού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. - Παιδικοί σταθμοί

ΔΕΕ - Yπόθεση C‑68/15 Φόρος επί των κερδών των εταιριών – Διανομή μερισμάτων – Παρακράτηση του φόρου στην πηγή – Διπλή φορολογία – Fairness tax

ΔΕΕ - Υπόθεση C‑365/16 Οδηγία 2011/96/ΕΕ – Αποφυγή της διπλής φορολογίας – Δεν επιτρέπεται φορολογικό μέτρο θεσπιζόμενο από το κράτος μέλος της μητρικής εταιρίας, το οποίο προβλέπει την είσπραξη φόρου επ ευκαιρία της διανομής μερισμάτων από τη μητρική εταιρία και του οποίου η βάση επιβολής συνίσταται στα διανεμόμενα μερίσματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από τις αλλοδαπές θυγατρικές της.


Up
Close
Close
Κλείσιμο