Σ.Κ.Κ. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.Κ.Κ.


Κωδικός Περιγραφή Σ.Κ.Κ.
11020 Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική 18.00
11020β Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 20.00
11027 Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων 21.00
11028 Εμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, λιανικώς 22.00
11029 Εμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από τσιμέντο, χονδρικώς 18.00
11030 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, χονδρικώς 16.00
11031 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών συστημάτων, λιανικώς 18.00
11201 Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά 12.00
11202 Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς 12.00
11203 Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς 16.00
11204 Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, χονδρικώς 8.00
11205 Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, λιανικώς 14.00
11206 Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς 7.00
11207 Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς 13.00
11208 Εμπορος γαιανθράκων, χονδρικώς 9.00