Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μ.Σ.Κ.Κ.


Κωδικός Περιγραφή Μ.Σ.Κ.Κ.
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 15.00
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 15.00
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 32.00
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 12.00
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 14.00
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 22.00
0.00
Ιατροί γενικά : - Προσωπική εργασία 55.00
Ιατροί γενικά : - Με βοηθητικό προσωπικό 50.00
Οδοντίατροι : - Προσωπική εργασία 50.00
Οδοντίατροι : - Με βοηθητικό προσωπικό 45.00
Κτηνίατροι 50.00
Δικηγόροι 50.00
Συμβολαιογράφοι 50.00
Αμισθοι υποθηκοφύλακες 50.00