Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Α.Δ.


Κωδικός Περιγραφή
90.01.10.11 Υπηρεσίες θίασου τσίρκου 
90.01.10.12 Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας 
90.01.10.13 Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος 
90.01.10.14 Υπηρεσίες χορωδίας 
90.01.10.15 Υπηρεσίες μπαλέτου 
90.01.10.16 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας 
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.02.1 Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών
90.02.11 Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.11.01 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά
90.02.11.05 Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου 
90.02.11.06 Υπηρεσίες σκηνοθέτη 
90.02.11.07 Υπηρεσίες θεατρώνη 
90.02.11.08 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
90.02.12 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων