1092036/1642/Α0012/4.11.2008

Υπολογισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.

4 Νοέ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας από τη μεταβίβαση μεριδίου Ο.Ε.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1015622/10321/0012/8-3-2005 έγγραφο), σύμφωνα με την 7/319/12-1-2004 γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων γενικά οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σε Α.Ε. για να πραγματοποιήσει επενδύσεις, ανεξάρτητα από το λογαριασμό στον οποίο καταχωρούνται προσωρινά (τον 41.10) , δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και επομένως δεν συναθροίζονται με τα άλλα στοιχεία της καθαρής περιουσίας για να υπολογισθεί η λογιστική αξία της μετοχής. Συνεπώς, οι επιχορηγήσεις για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια προσωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε. και δεν συναθροίζονται με τα άλλα στοιχεία της καθαρής περιουσίας για τον προσδιορισμό της αξίας του εταιρικού μεριδίου.

2.    Ύστερα από τα παραπάνω, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων δεν θα περιληφθούν στα ίδια κεφάλαια της Ο.Ε. που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, προκειμένου να υπολογισθεί η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου.


Taxheaven.gr