Αποτελέσματα live αναζήτησης

1092671/1663/Α0012 Υπολογισμός ή μη υπεραξίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ καθώς και λοιπών δικαιωμάτων.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1092671/1663/Α0012
Υπολογισμός ή μη υπεραξίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ καθώς και λοιπών δικαιωμάτων.

1092671/1663/Α0012 Υπολογισμός ή μη υπεραξίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092671/1663/Α0012

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ή μη υπεραξίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ καθώς και λοιπών δικαιωμάτων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής της, με τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ..

2.    Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε με την 1056246/1170/Α0012/ΠΟΛ.1196/20.6.2000 εγκύκλιο, πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατΆ αρχάς η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, με τα άυλα στοιχεία αυτή που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους (από επαχθή αιτία) είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου και νόμου, ορίζεται, ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων καθώς  και  της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

4.    Επίσης, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από την διοίκηση, στην περίπτωση που επιχείρηση δεν διακόπτει τις εργασίες της, αλλά μεταφέρει σε άλλο χώρο τη δραστηριότητά της και στον χώρο στον οποίο ασκούσε τη δραστηριότητα της κάνει έναρξη εργασιών άλλη επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, καθόσον για να υπάρχει η έννοια της μεταβίβασης της επιχείρησης απαιτείται να υπάρχει το αντικείμενο της μεταβίβασης, το οποίο δεν υφίσταται στην συγκεκριμένη περίπτωση λόγω μη διακοπής εργασιών της επιχείρησης.

Αντίθετα, αν πρόκειται για εικονική μη διακοπή εργασιών της επιχείρησης με σκοπό τη καταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων, δηλαδή εάν η επιχείρηση διακόψει τη λειτουργία της μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος π.χ. εντός εξαμήνου κλπ., τότε, η αρμόδια φορολογούσα αρχή θα πρέπει να προβεί στους σχετικούς καταλογισμούς (1037214/689/Α0012/7.5.2001, 1006366/131/Α0012/31.1.2002 έγγραφα).

5.    Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που μας αναφέρετε, δηλαδή της μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης σε χωριό ή έναρξης άλλης επιχείρησης στο χώρο στον οποίο ασκούσε τη δραστηριότητα της με την επισήμανση ότι στην περίπτωση αυτή εάν τελικά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 ενδέχεται να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, εάν μετά από σχετική έρευνα της αρμόδιας φορολογούσας αρχής και στις δύο επιχειρήσεις (π.χ. καταβολή ή είσπραξη χρηματικού ποσού, ύπαρξη δικαιώματος παράτασης της μίσθωσης κ.λπ.) προκύψουν νέα δεδομένα (1057193/10766/Β0012/ΠΟΛ.1218/27.7.2000 εγκύκλιος, 1098119/2075/Α0012/4.11.2003 έγγραφο).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης