1013568/215/Α0012/27.3.2008

Φορολογική μεταχείριση.

27 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και των επομένων αυτού εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1976, όπως τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.1169/1981 και με μεταγενέστερους νόμους, για κάθε μεταβίβαση με αντάλλαγμα αυτοκινήτου ή οχήματος Ι.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης επιβάλλεται φόρος υπεραξίας ο οποίος καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης από τον πωλητή.

2.    Εφόσον ο φορολογούμενος (ο πωλητής) επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, το ποσοστό του υπερτιμήματος που φορολογήθηκε με 30% καθώς και το ποσό του φόρου που προέκυψε θα γραφούν στον οικείο κωδικό της δήλωσης του φυσικού προσώπου. Χωριστά από τα λοιπά εισοδήματα που προέρχονται από άλλες πηγές, καθώς και το ποσό του φόρου που θα εκπέσει ή θα επιστραφεί κατά περίπτωση.

Αν ο πωλητής δεν επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις δεν θα συμπληρωθούν οι αντίστοιχες στήλες της δήλωσης του φυσικού ή νομικού προσώπου οπότε η φορολογία εξαντλείται με την εφαρμογή πάγιου συντελεστή 30% πριν την μεταβίβαση αυτή.

3.    Κατά συνέπεια εάν η πωλήτρια Ε.Ε. επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις θα συμπληρώσει τον ΚΩΔ 840 του πίνακα Ζ΄ του Εντύπου Ε3 προκειμένου να συμπεριληφθεί στα θετικά ή αρνητικά εισοδήματα του πίνακα Δ του Εντύπου Ε5 με το υπερτίμημα του αυτ/του. Το δε ποσό του φόρου υπεραξίας θα συμπληρώσει τον ΚΩΔ 010 του πίνακα Γ του Εντύπου Ε5.

Διαφορετικά η φορολογική υποχρέωση έχει εξαντληθεί με την εφαρμογή του παγίου συντελεστή 30%.


Taxheaven.gr