Αποτελέσματα live αναζήτησης

1020819/333/Α0012/17.3.2008 Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1020819/333/Α0012/17.3.2008
Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.

1020819/333/Α0012/17.3.2008 Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κόστους απόκτησης υποκαταστήματος ατομικής επιχείρησης.

1.    Σύμφωνα με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ΑΥΟ και την 1066328/1394/ Α0012/16.7.03 εγκύκλιο, προκειμένου για μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησης της από το μεταβιβάζοντα, το οποίο προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000).

2.    Επισημαίνεται ότι το πραγματικό κόστος απόκτησης είναι τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν τοις μετρητοίς μέχρι την πραγματοποίηση εσόδων από τη λειτουργία της επιχείρησης.

3.    Επίσης, με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.03 ΑΥΟ ορίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση υποκαταστήματος το οποίο έχει διαφορετική δραστηριότητα από το κεντρικό και δεν έχει λογιστική αυτοτέλεια η υπεραξία υπολογίζεται επιμεριστικά με το συντελεστή ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση των εσόδων του υποκαταστήματος με τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης.
Με το συντελεστή αυτό επιμερίζεται και το κεφάλαιο ίδρυσης της επιχείρησης για να προκύψει το κόστος ίδρυσης του υποκαταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζεται το υποκατάστημα είναι ατομική με β΄ κατηγ. βιβλία, το κόστος απόκτησης το οποίο θα επιμερισθεί είναι πραγματικό κόστος απόκτησης ή 3.000 ευρώ.

4.    Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε ότι ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους απόκτησης του υποκαταστήματος της ατομικής επιχείρησης είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του κόστους αυτού είναι απαραίτητο να διευκρινίσετε την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η ατομική επιχείρηση, αν το υποκατάστημα και το κεντρικό εξάγουν ή όχι αυτοτελή λογιστικά αποτελέσματα καθώς και αν δημιουργήθηκαν και τα δύο ταυτόχρονα κατά την ίδρυση της ατομικής επιχείρησης κ.λπ..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης