Αποτελέσματα live αναζήτησης

1092333/1804/Α0012/10.1.2008 Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1092333/1804/Α0012/10.1.2008
Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.

1092333/1804/Α0012/10.1.2008 Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Κόστος απόκτησης ατομικής επιχείρησης η οποία κατά την ίδρυσης της. Τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας ενώ κατά τη μεταβίβαση της τηρεί βιβλία β΄ κατηγορίας.

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του πρώτου μέρους της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ως κόστος απόκτησης της ατομικής επιχείρησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησής της από τον μεταβιβάζοντα. Εάν το κόστος αυτό δεν προκύπτει από τα βιβλία, λαμβάνεται το ποσό των 3.000 ευρώ.

2.    Αν η ατομική επιχείρηση που μεταβιβάζεται τηρεί βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται το κόστος ίδρυσης της δηλαδή τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν για την ίδρυσή της, τα οποία είναι καταχωρημένα στο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. π.χ. καταβληθέντα ενοίκια για τη συμφωνία μίσθωσης ακινήτου, αγορές παγίων και εμπορευμάτων τοις μετρητοίς που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κ.λπ. δαπάνες ίδρυσης (σχετ. 1062700/1243/Α0012/23/Ιουνίου 2005).

3.    Εάν η ατομική που μεταβιβάζεται τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ θα ληφθεί υπόψη το (40.00) «ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» αυτής δηλαδή αυτό που εισφέρθηκε στην επιχείρηση από το φορέα της και το οποίο προκύπτει από τον Λογαριασμό Κεφάλαιο της ομάδας 4ης του Λογιστικού Σχεδίου και συγκεκριμένα το λόγαρ. (40.07) «Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων».

4.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η ατομική που μεταβιβάζεται, λειτουργούσε από το 1992 και μέχρι τη χρήση 2000 με βιβλίο Γ΄ κατηγορίας προαιρετική και από τη χρήση 2001 μέχρι τη μεταβίβασή της με βιβλία Β΄ κατηγορίας και ρωτάται πιο ποσό θεωρεί ως κόστος απόκτησης.

5.    Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, εφόσον η ατομική, η οποία μεταβιβάζεται, από την έναρξή της έως το έτος 2000 τηρούσε προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το κόστος απόκτησής της είναι το «ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» κεφάλαιο αυτής, δηλαδή αυτό που εισφέρθηκε από το φορέα της κατά την έναρξή της, το οποίο προκύπτει από τον ισολογισμό της πρώτης χρήσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης