Αποτελέσματα live αναζήτησης

1079227/1552/Α0012/9.1.2008 Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1079227/1552/Α0012/9.1.2008
Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.

1079227/1552/Α0012/9.1.2008 Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ΔΧ.Τ.Λ το οποίο αντικαταστάθηκε με νέο με επιδότηση του ΕΟΤ.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, σε κάθε μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση του πάγιου αυτού στοιχείου.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις εκτός των άλλων και της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

2.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικού λεωφορείου, μεταβίβασε το πάγιο αυτό στοιχείο της έναντι 40.000 ¤ προκειμένου να το αντικαταστήσει με νέο όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με επιδότηση από τον ΕΟΤ (ν.3229/10.2.04) και κατά την πώλησή του δεν πληρώθηκε υπεραξία. Ρωτάτε εάν στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

3.    Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, φόρος υπεραξίας της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998. Επιβάλλεται σε κάθε μεταβίβαση ΔΧ οχήματος χωρίς την άδεια κυκλοφορίας του, στη περίπτωση που αυτό αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης εκμετάλλευσης τουριστικού λεωφορείου, εφόσον αυτό δεν είναι κατεστραμμένο από ατύχημα, πυρκαγιά κ.λπ., και μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή ανταλλάσσεται με νέο.

4.    Τέλος, το τουριστικό λεωφορείο το οποίο πουλήσατε για να το αντικαταστήσετε με νέο σύμφωνα με το ν.3229/10.2.2004, οφείλει φόρο υπεραξίας της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.2579 (μόνο του οχήματος) από την ημερομηνία μεταβίβασης του στις 9.5.2007 με τα σχετικά πρόστιμα. Αφού εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης