ΠΟΛ.1330/27.12.1995

Ανακοίνωση για τις ισχύουσες Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος ως επίσης και για τις ισχύουσες Συμφωνίες (Μερικές) Φορολογίας κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη

27 Δεκ 1995

Taxheaven.gr
ΠΟΛ 1330

Ανακοίνωση για τις ισχύουσες Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος ως επίσης και για τις ισχύουσες Συμφωνίες (Μερικές) Φορολογίας κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη 1120090/1036/0008Α/ΠΟΛ. 1330/27.10.1995 Σε συνέχεια των ΠΟΛ. 1224/26.10.1990 και 1211/30.9.1992 σας στέλνουμε, συνημμένα, καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

α) τα Κράτη με τα οποία έχει υπογράψει η χώρα μας Συμβάσεις (Γενικές) Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, τους νόμους με τους οποίους αυτές κυρώθηκαν και τα ΦΕΚ με τα οποία δημοσιεύθηκαν,
β) τα Κράτη με τα οποία η χώρα μας έχει υπογράψει Συμφωνίες (Μερικές) για τη Φορολογία των κερδών ναυτιλιακών και αεροπορικών επιχειρήσεων, τους νόμους με τους οποίους αυτές κυρώθηκαν, τα ΦΕΚ με τα οποία δημοσιεύθηκαν, καθώς και τα κέρδη στα οποία αναφέρονται. Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις που μεταξύ της Ελλάδος και ενός άλλου Κράτους έχει υπογραφεί Γενική Σύμβαση με τις διατάξεις της οποίας διατηρείται σε ισχύ παλαιότερη Μερική Συμφωνία, σημειώνεται το οικείο Αρθρο σε ιδιαίτερη στήλη.

Taxheaven.gr