1005744/94/Α0012/7.2.2008

Επιχειρηματική αμοιβή.

7 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αμοιβή.

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΦΕ, επιχειρηματική αμοιβή όταν ο ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχει σε περισσότερες εταιρίες δικαιούται ο ομόρρυθμος εταίρος μόνο από εκείνη που αυτός δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. Επομένως για τη φορολογούμενη ομόρρυθμο εταίρο που φορολογήθηκε κατά τη χρήση 2006 (οικον. έτος 2007) με ποσό και των δύο επιχειρηματικών αμοιβών που έλαβε από τις δύο ΟΕ που συμμετέχει, φορολογήθηκε δηλαδή αυτή, για επιπλέον φορολογητέα ύλη που δεν είχε φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να εφαρμοσθούν για την περίπτωση αυτή οι διατάξεις της τταρ. 2 του άρθρου 72 του ΚΦΕ.

Περαιτέρω, όσον αφορά την ΟΕ που η φορολογούμενη ομόρρυθμος εταίρος έλαβε επιχ/κή αμοιβή που δεν εδικαιούτο, μπορεί να υποβληθεί συμπληρωματική – τροποποιητική δήλωση (έντυπο Ε5) με τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις προκειμένου το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής να φορολογηθεί στο όνομα της εταιρίας.


Taxheaven.gr