Αποτελέσματα live αναζήτησης

1086983/1535/Α0012/14.10.2008 Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1086983/1535/Α0012/14.10.2008
Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.

1086983/1535/Α0012/14.10.2008 Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολόγηση κατοίκου εξωτερικού με αναπηρία και με δύο τέκνα ανάπηρα που αποκτά εισόδημα από ενοικιαζόμενα αγροκτήματα στην Ελλάδα.

Σε απάντηση της από 28-6-2008 αίτησής σας, που μας στάλθηκε με το αριθ. πρωτ. Π3α/Φ.29/Γ.Π. 93850/13-8-08 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Α.Μ.Ε.Α. του Υπουργείου Υγείας, και κατανοώντας την κατάστασή σας και το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, σας πληροφορούμε ότι η απάντηση που σας δόθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δράμας με το 24027/28-12-20007 έγγραφό της είναι ορθή και αυτά που σας γνώρισε είναι τα ισχύοντα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Από τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) προβλέπεται η επιβολή φόρου επί του δηλωθέντος εισοδήματος πέντε τοις εκατό (5%) στο πρώτο (αφορολόγητο) κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας, ανεξάρτητα του ύψους του εισοδήματος, και δεν υπάρχει το δικαίωμα εκπτώσεων, εφόσον είστε κάτοικος αλλοδαπής και υποβάλλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Επομένως, το αίτημά σας για απαλλαγή από το βεβαιωμένο φόρο, λόγω της αναπηρίας της δικής σας και των τέκνων σας, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, επειδή δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης