Αποτελέσματα live αναζήτησης

1084859/1481/Α0012/7.8.2008 Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1084859/1481/Α0012/7.8.2008
Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.

1084859/1481/Α0012/7.8.2008 Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που καταβάλλουν τα κωφά - βαρήκοα άτομα.

2.    Με το υπ' αριθμ. 266/26.2.2008 έγγραφό σας αναφέρετε ότι με τον Ν.2817/2000 αναγνωρίστηκε η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως γλώσσα των Κωφών - Βαρήκοων Ατόμων.

Επίσης, με τον Ν.3106/2003 (άρθρο 15) και την υπ' αριθμό Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/οικ.13406/06 (ΦΕΚ. 1708/2006 τ.Β΄) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανατέθηκε στην Ομοσπονδία σας η εκπόνηση Προγραμμάτων Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας και με την υπ' αριθμό Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/οικ. 143575/2006 (ΦΕΚ 1808/2002 τ. Β΄) ορίστηκε η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος και εγγράφηκε για πρώτη φορά το 2006 ο ΚΑΕ 2561 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατόπιν αυτών, όσον αφορά τη Φορολογία Εισοδήματος, η Ομοσπονδία σας διατυπώνει το αίτημα οι δαπάνες που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς και καταβάλλονται από τα μέλη της να εκπίπτουν από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους.

Ωστόσο, από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), δηλαδή τα άρθρα 8 και 9, δεν προβλέπεται έκπτωση από το εισόδημα ή μείωση του φόρου, αντίστοιχα, για δαπάνες που αφορούν αμοιβές σε διερμηνείς τις οποίες καταβάλλουν τα κωφά- βαρήκοα άτομα και δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης