Αποτελέσματα live αναζήτησης

1074059/1348/Α0012/22.7.2008 Έκπτωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1074059/1348/Α0012/22.7.2008
Έκπτωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1074059/1348/Α0012/22.7.2008 Έκπτωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1.    Κατά το φορολογικό σύστημα που ισχύει στην Ελλάδα, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα κάθε έτους μετά την αφαίρεση από αυτό ορισμένων δαπανών είτε ολόκληρων είτε μέρους αυτών. Το εισόδημα που μένει μετά την αφαίρεση των δαπανών (φορολογητέο εισόδημα) υποβάλλεται στη φορολογική κλίμακα η οποία είναι προοδευτική και έχει το πρώτο κλιμάκιο με συντελεστή μηδέν (0). Το αφορολόγητο αυτό κλιμάκιο αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο όριο συντήρησης του φορολογούμενου και για τα εισοδήματα του έτους 2007 (οικον. έτος 2008) ανέρχεται σε 12.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους. Από το φόρο που προκύπτει στο συνολικό εισόδημα αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ορισμένων δαπανούν στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

2.    Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτονται κατά κανόνα από το εισόδημα του καθενός. Γι' αυτό μέχρι και το έτος 2002 (οικον. έτος 2003) αφαιρούνταν ως δαπάνη του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) από το εισόδημα. Όμως, με το άρθρο 1 του ν.3091/2002, από 1-1-2003 η έκπτωση από το εισόδημα μετατράπηκε σε μείωση φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και μεταγενέστερα είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού των εξόδων.

3.    Με την έκπτωση από το εισόδημα των εξόδων αυτών ο φορολογούμενος ωφελούνταν το ποσό του φόρου που αναλογούσε σε ποσό του εισοδήματος του ίσο με το ποσό των ιατρικών εξόδων, με βάση τους ανώτερους συντελεστές της κλίμακας που εφαρμόζονταν ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του, ενώ με την μείωση του φόρου ωφελείται το φόρο που αναλογεί στο ποσό των εξόδων με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

4.    Η πιο πάνω ρύθμιση έγινε γιατί, σύμφωνα με την κρατούσα σήμερα θεωρία στο Φορολογικό Δίκαιο, τα ποσά μείωσης του φόρου αποδίδουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη, για το λόγο ότι είναι σταθερά (υπολογίζονται με σταθερό συντελεστή 20%, ενώ η φορολογική κλίμακα έχει προοδευτικό συντελεστή) και ανεξάρτητα από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, με αποτέλεσμα αυτοί που αποκτούν υψηλά εισοδήματα να έχουν το ίδιο ποσό μείωσης φόρου με αυτούς που έχουν χαμηλά και όχι ανώτερο.

5.    Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι νοητό από το ποσό του φόρου εισοδήματος να αφαιρείται ολόκληρο το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης