1063768/1189/Α0012/11.7.2008

Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.

11 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Τα τέκνα της συζύγου από προηγούμενο γάμο βαρύνουν την ίδια.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ ορίζεται ότι το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας αυξάνεται ανάλογα με τα τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούμενο.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

Επομένως, το αφορολόγητο ποσό των παιδιών από γάμο που ισχύει, αυξάνει το αφορολόγητο ποσό του συζύγου (πατέρα), ενώ το αφορολόγητο ποσό των τέκνων της συζύγου από προηγούμενο γάμο της αυξάνει το δικό της αφορολόγητο ποσό ή μεταφέρεται και επαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του συζύγου αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του παρόντος.

2.    Περαιτέρω, σας επισημαίνουμε ότι η ισχύουσα φορολογική αντιμετώπιση του θέματος ικανοποιεί μια άλλη μερίδα φορολογούμενων, με διαφορετική σύνθεση οικογενειακού εισοδήματος, και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις όπου η σύζυγος έχει μεγαλύτερο εισόδημα.


Taxheaven.gr