1042333/704/Α0012/18.4.2008

Μείωση φόρου εισοδήματος για όσους εργάζονται ή κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

18 Απρ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 18 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Μείωση φόρου εισοδήματος για όσους εργάζονται ή κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές που ορίζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την φορολογική κλίμακα μειώνεται για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για 9 τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, κατά 60 ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει. Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

2.    Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι η μείωση φόρου εισοδήματος χορηγείται στους φορολογούμενους που εργάζονται ή κατοικούν όχι γενικά σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά σε νομούς που κατονομάζονται ρητά, σε ορισμένους από τους οποίους μάλιστα, όπως στο νομό Σερρών, υπάρχει και περιορισμός σε συγκεκριμένη περιοχή βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή.

3.    Συνεπώς και μετά το ν.3613/2007 που ρυθμίζει και ειδικά θέματα Δημόσιας Διοίκησης για παραμεθόριες περιοχές, δε θα συμπληρώνουν όλοι οι κάτοικοι και εργαζόμενοι στο Ν. Σερρών τη σχετική ένδειξη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά μόνο όσοι από αυτούς εργάζονται ή κατοικούν σε περιοχή που περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή.


Taxheaven.gr