Αποτελέσματα live αναζήτησης

1005205/128/Α0012/9.4.2008 Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1005205/128/Α0012/9.4.2008
Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.


1005205/128/Α0012/9.4.2008 Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για μεταφύτευση μαλλιών δεν μειώνει το φόρο, ως ιατρικό έξοδο, αλλά αφαιρείται από το εισόδημα ως δαπάνη αισθητικής.

1.    Κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6.000) ευρώ.
Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρείται μεταξύ άλλων και η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

2.    Όπως, διευκρινίστηκε με την αριθ. 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή μας, στην έννοια της δαπάνης για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και της δαπάνης για την αγορά και τοποθέτηση στο σώμα του ασθενή οργάνων που είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ξύλινα πόδια ή χέρια, δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προσθήκη μαλλιών στο ανθρώπινο σώμα.

3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258 Α΄/22.11.2007), από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται ποσοστό 40% του συνολικού ετήσιου ποσού των δαπανών που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 8.000 ευρώ, στις οποίες υποβάλλεται ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα του που τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η δαπάνη σε ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής.

4.    Με την 1076853/1485/Α0012/ΠΟΛ.1095/2.8.2007 ερμηνευτική διαταγή μας διευκρινίζεται ότι στην δαπάνη σε κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής περιλαμβάνεται η δαπάνη για αδυνάτισμα, αισθητική προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, αποτρίχωση, σάουνα, ατμόλουτρα και λοιπές υπηρεσίες καλλωπισμού.

5.    Από τα παραπάνω προκύπτει πως η δαπάνη μεταφύτευσης μαλλιών δεν εντάσσεται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν μειώνει το φόρο του φορολογούμενου. Εντάσσεται όμως στις δαπάνες για παροχή υπηρεσιών καλλωπισμού (ΠΟΛ.1070/3.4.2008) και αφαιρείται από το εισόδημα συναθροιζόμενη με τις άλλες δαπάνες που ορίζονται στη σχετική διάταξη κατά ποσοστό 40% του συνολικού ποσού αυτής και μέχρι ποσού 8.000 ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης