Αποτελέσματα live αναζήτησης

1018983/314/Α0012/17.2.2008 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.


1018983/314/Α0012/17.2.2008
Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

1018983/314/Α0012/17.2.2008 Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης που καταβάλλεται για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

1.    Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου μειώνεται κατά ποσοστό 20%  με το ποσό της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2.    Στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά για έκπτωση από το φόρο ποσοστού 20% επί των δαπανών για δίδακτρα που καταβάλλονται για παράδοση μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών α) ιδιαίτερα κατΆ οίκον και β) σε φροντιστήρια ή ινστιτούτα όπως έχει γίνει κατά καιρούς δεκτό από τη διοικητική νομολογία.

3.    Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1104328/2411/Α0012/24.11.2006 έγγραφο, επειδή η ελληνική γλώσσα αποτελεί μάθημα της πρώτης, δεύτερης και τρίτης βαθμίδας της δημόσιας εκπαίδευσης, τα ποσά της δαπάνης που καταβάλλεται για μαθήματα γενικά της ελληνικής γλώσσας, είτε αυτά γίνονται σε φροντιστήρια είτε σε ινστιτούτα είτε κατ' οίκον, να μειώνει το φόρο σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994.

4.    Με την πιο πάνω αίτησή σας, μας πληροφορείτε ότι, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2007, τα δίδακτρα που καταβάλατε για παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, δεν αναγνωρίστηκαν ως δαπάνη από την αρμόδια ΔΟΥ, με την αιτιολογία ότι εκπίπτουν οι δαπάνες για φροντιστήρια ή μαθήματα κάθε ξένης γλώσσας πλην της ελληνικής.

5.    Με βάση τα παραπάνω η δαπάνη που καταβάλατε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αναγνωρίζεται ως δαπάνη που μειώνει το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης