Αποτελέσματα live αναζήτησης

1057376/1061/Α0012/3.6.2008 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1057376/1061/Α0012/3.6.2008
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.

1057376/1061/Α0012/3.6.2008 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2.    Επίσης, βάσει της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό των εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του που εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου είναι αυτό που πράγματι καταβάλλει ο φορολογούμενος.

3.    Όπως, εξάλλου, προκύπτει από την ανωτέρω φορολογική διάταξη, προϋπόθεση έκπτωσης των εισφορών αυτών είναι να ορίζεται από διάταξη νόμου η υποχρεωτική καταβολή τους. Κατά συνέπεια, ποσά που καταβάλλονται οικειοθελώς σε διάφορα ταμεία ή ποσά που καταβάλλονται πέραν από τα υποχρεωτικά από το νόμο καθοριζόμενα δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση. 'Αλλη προϋπόθεση για την έκπτωση των εισφορών αυτών είναι να αποδεικνύεται πλήρως η καταβολή τους με βεβαιώσεις ή αποδείξεις του ασφαλιστικού ταμείου ή με άλλο νόμιμο μέσο.

4.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 131/3/1780/26-10-1974 Υπουργικής Απόφασης οι οποίες διέπουν την ασφάλιση των αρτοποιών και τον τρόπο καταβολής των εισφορών τους, ορίζεται η υποχρέωση των αλευρόμυλων ή αλευρεμπόρων να παρακρατούν και να αποδίδουν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.ΕΑΑ.) τα ποσά των εισφορών που καταβάλλουν σε αυτούς οι αρτοποιοί κατά την έκδοση τιμολογίων πώλησης με την αναγραφή πάνω στο τιμολόγιο ότι έγινε είσπραξη της αντίστοιχης εισφοράς υπέρ του Τ.ΕΑΑ. βαρύνουσα τον αρτοποιό.

5.    Συνεπώς, συμφωνά με τα προεκτεθέντα, τα ανωτέρω ποσά αποτελούν υποχρεωτικές κατά νόμο ασφαλιστικές εισφορές του φορολογούμενου αρτοποιού και εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημά του, όπως ορίζουν το άρθρο 8 του ν.2238/1994 και η 131/3/1780/26-10-1974 Υπουργική Απόφαση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης