1000295/25/Α0012

Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.

12 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1000295/25/Α0012


ΘΕΜΑ: Εκπιπτόμενες δαπάνες από το εισόδημα του φορολογούμενου.

Απαντώντας στην από 31.12.2007 αναφορά σας, σας γνωρίζουμε ότι, όπως έγινε δεκτό με την 1040228/645/Α0012/ΠΟΛ.1070/3.4.2008 διαταγή μας, δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γηπέδων αντισφαίρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3610/2007.


Taxheaven.gr