1047530/812/Α0012/2.5.2008

Έκπτωση εισοδήματος χωρίς δικαιολογητικά ανάπηρων αξιωματικών και οπλιτών κ.λπ.

2 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση εισοδήματος χωρίς δικαιολογητικά ανάπηρων αξιωματικών και οπλιτών κ.λπ.

1.    Με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό 2.400 ευρώ για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1579/1950 (ΦΕΚ 286 Α΄) και του ν.δ.330/1947 (ΦΕΚ 84 Α΄).

2.    Από τις ανωτέρω φορολογικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν περιοριστικά για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες αναφέρονται, προκύπτει σύμφωνα με το συνημμένο φωτοαντίγραφο της Απόφασης με την οποία υπαχθήκατε σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, ότι δεν δικαιούστε την έκπτωση των 2.400 ευρώ από το εισόδημα σας, καθόσον στις διατάξεις αυτές υπάγονται μόνο οι αξιωματικοί που έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή πολεμικού νοσήματος, δηλαδή νοσήματος εξ' αιτίας των κακουχιών του πολέμου και όχι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.


Taxheaven.gr