Αποτελέσματα live αναζήτησης

1001867/65/Α0012/29.1.2008 Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.


1001867/65/Α0012/29.1.2008
Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.

1001867/65/Α0012/29.1.2008 Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:


ΘΕΜΑ: Δωρεά σε είδος δεν αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογούμενου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, στα ποσά που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς, προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τις πιο πάνω διατάξεις, από το εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτουν μόνο χρηματικά ποσά και όχι το τίμημα ή η αξία κινητού πράγματος ή δικαιωμάτων που δωρίζονται στα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

3.    Στην αίτησή σας αναφέρετε πως δωρίζετε αντίτυπα βιβλίων που εκδίδετε εσείς σε πρόσωπα, συλλόγους και βιβλιοθήκες.

4.    Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως το ποσό που καταβάλλετε για την έκδοση των βιβλίων σας, το σύνολο των αντιτύπων των οποίων δωρίζετε, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

5.    Τέλος, η χρηματοδότηση έκδοσης βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος είναι θέμα που δεν άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης