Αποτελέσματα live αναζήτησης

1099815/1952/Α0012/9.5.2008 Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1099815/1952/Α0012/9.5.2008
Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.

1099815/1952/Α0012/9.5.2008 Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ :


ΘΕΜΑ: Όριο εισοδήματος των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο. Η ετήσια δαπάνη για εξόφληση τόκων για αγορά πρώτης κατοικίας θεωρείται τεκμαρτή δαπάνη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού. Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ. Το ποσό των 2.900 Ευρώ τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.3427/2005 σε αντικατάσταση του προηγούμενου ποσού των 1.200 ευρώ και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 53 αυτού του νόμου από 1.1.2006 (οικον. έτος 2007).

2.    Στην έννοια δε του εισοδήματος, βάσει της ΠΟΛ.19/1985 διαταγής του Υπ. Οικονομικών, περιλαμβάνεται το πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα του φορολογουμένου.

3.    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2238/1994, όταν οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η καταβολή των τόκων δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας (μόνο η απόσβεση του χρεολυσίου που αντιστοιχεί στη μέχρι των 120 τ. μ. επιφάνεια της πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται του τεκμηρίου), είναι μεγαλύτερες από το συνολικό εισόδημα, τούτο προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια, αποτελεί δηλαδή τεκμαρτό εισόδημα.

4.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι η κόρη σας, η οποία το 2001 εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αγόρασε το ίδιο έτος πρώτη κατοικία λαμβάνοντας δάνειο από την …. ΒΑΝΚ. Υπέβαλε, ως είχε υποχρέωση, δικές της φορολογικές δηλώσεις περιλαμβάνοντας τη δαπάνη για την εξόφληση των τόκων του δανείου. Ωστόσο, εσείς από το οικονομικό έτος 2002 και μετά, στις φορολογικές δηλώσεις σας δηλώνατε την κόρη σας ως προστατευόμενο τέκνο.

5.    Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι α) η καταβολή των τόκων δανείου αποτελεί για τη φορολογούμενη (κόρη σας) τεκμαρτή δαπάνη. Εφόσον η φορολογούμενη δεν μπορεί να καλύψει τη δαπάνη με βάση το άρθρο 19 του ν.2238/1994, η δαπάνη αυτή αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα, β) τα ποσά των τόκων που αναγράφονται στις δηλώσεις της φορολογούμενης (κόρης σας) τα προηγούμενα οικονομικά έτη υπερβαίνουν το όριο που ορίζει η φορολογική διάταξη προκειμένου να θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Συνεπώς, η κόρη σας δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί δικό σας προστατευόμενο μέλος για τα οικονομικά έτη από το 2002 και επόμενα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης