1041930/699/Α0012/2.5.2008

Φορολογική αντιμετώπιση διατροφικού επιδόματος που χορηγείται σε μεταμοσχευμένο μυελού των οστών.

2 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ:


ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση διατροφικού επιδόματος που χορηγείται σε μεταμοσχευμένο μυελού των οστών.

1.    Με την Α2γ/5014/19.7.1982 (ΦΕΚ Β΄ 591) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του αν.ν.421/1937 «Περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας», εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος επιδότησης από 1η Ιουλίου 1982 στους νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης δια τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, ανεξάρτητα αν συνταξιοδοτούνται ή όχι από άλλο φορέα. Η επιδότηση αυτή είναι μηνιαία και χορηγείται για τις ανάγκες του νεφροπαθή.

2.    Επίσης, με την Υ1/Γ.Π. οικ.84391/27.6.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1165) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επεκτάθηκε από 1-1-2007 η χορήγηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.

3.    Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω αποφάσεις, το διατροφικό επίδομα αποτελεί κοινωνική παροχή που δίδεται στα πρόσωπα που ορίζονται σΆ αυτές για τις ανάγκες τους που προκύπτουν λόγω της πάθησής τους.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ μηνιαίως που σας χορηγεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου - Δ/νση Υγείας, λόγω μεταμόσχευσης μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δεν φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας ούτε καρπό περιουσιακών σας στοιχείων αποτελεί, αλλά αποτελεί κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεσθε λόγω της πάθησής σας (σχετ. το 1047517/1432/Α0012/8.12.2004 έγγραφό μας για επίδομα τυφλότητας).


Taxheaven.gr