Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1318/14.12.1995 Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1318/14.12.1995
Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο

ΠΟΛ.1318/14.12.1995 Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1139530/11076-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 14.12.95/Α.Ζ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ : Α΄

ΠΟΛ 1318

ΘΕΜΑ : Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο.

1139530/11076-20/0016/

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών Κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, παρεσχέθη το δικαίωμα της επανένταξης οφειλετών σε διακανονισμούς εξόφλησης χρεών προς το Δημόσιο.

Οι ρυθμίσεις στις οποίες μπορούν να επανέλθουν οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής:

  1. Η γενική ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο του άρθρου 15 του Ν.2198/1994.
  2. Οι ειδικές ρυθμίσεις των χρεών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (παράγρ. 14 άρθρου 15 Ν.2198/1994), των πληγέντων από τρομοκρατικές ενέργειες στο κέντρο των Αθηνών (παράγρ. 1 άρθρου 16 Ν.2198/1994) και των χρεών από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, που χορηγήθηκαν σε σεισμοπαθείς οφειλέτες των νομών Φθιώτιδας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας και Θεσπρωτίας (παράγρ. 2 άρθρου 16 Ν.2198/1994, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγ. 4 του άρθρου 34 Ν.2214/1994).
  3. Η ειδική ρύθμιση των πλημμυροπαθών οφειλετών του Ηρακλείου Κρήτης (παραγρ. 1 του άρθρου 34 Ν.2214/1994).
  4. Η ειδική ρύθμιση των σεισμοπαθών οφειλετών του νομού Ηλείας (παράγρ. 6 άρθρου 4 Ν.2187/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγρ. 2 άρθρου 34 Ν.2214/1994) και
  5. Η ειδική ρύθμιση των πλημμυροπαθών οφειλετών της χώρας (παράγρ. 1 έως 4 άρθρου πέμπτου Ν.2275/1994).

Για την επανάκτηση του δικαιώματος του διακανονισμού εξόφλησης των χρεών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση του οφειλέτη. Η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι η καταβολή, όλων των καθυστερημένων δόσεων των ρυθμίσεων με επιβάρυνση πέντε τοις εκατό (5%) ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, για την οποία δημοσίευση θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

Ετσι αν ο νόμος δημοσιευθεί π.χ. στις 28 Δεκεμβρίου 1995 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλλουν όλες τις καθυστερούμενες δόσεις το αργότερο μέχρι 6 Φεβρουαρίου 1996.

Σημειώνεται ότι:

α) με την προσαύξηση 5% ανά μήνα καθυστέρησης επιβαρύνεται το συνολικό ποσό (δηλαδή κεφάλαιο + προσαυξήσεις) της κάθε δόσης των παραπάνω ρυθμίσεων,
β) οι προσαυξήσεις αυτές 5% ανά μήνα καθυστέρησης υπολογίζονται και για τις καθυστερούμενες δόσεις των ρυθμίσεων των χρεών που καταβάλλονται χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (π.χ. ρύθμιση σεισμοπαθών οφειλετών νομού Ηλείας).
Τέλος διευκρινίζουμε ότι με τις διατάξεις αυτές παρέχεται μόνο το δικαίωμα της επανένταξης στις παραπάνω ρυθμίσεις όσων οφειλετών είχαν υπαχθεί σ' αυτές και για διάφορους λόγους απώλεσαν το σχετικό δικαίωμα, χωρίς να παρέχεται σε καμμία περίπτωση το δικαίωμα υποβολής αρχικής αίτησης για υπαγωγή σήμερα στις ρυθμίσεις αυτές, έστω και με καταβολή του συνόλου των ληξιπροθέσμων δόσεων αυτών με τις νόμιμες επιβαρύνσεις.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης